KWPN.nl

Hét platform voor de Nederlandse sportpaardenfokkerij

Verrichtingsonderzoek

2016:
Goedgekeurde rijpaardhengsten najaar 2016
Goedgekeurde rijpaardhengsten voorjaar 2016
Goedgekeurde tuigpaardhengsten voorjaar 2016

2015:
Goedgekeurde rijpaard- en Gelderse hengsten najaar 2015
Goedgekeurde rijpaard- en Gelderse hengsten voorjaar 2015
Goedgekeurde tuigpaardhengsten voorjaar 2015

2014:
Goedgekeurde rijpaardhengsten najaar 2014
Goedgekeurde rijpaard- en tuigpaardhengsten voorjaar 2014

Als een hengst wordt aangewezen voor het verrichtingsonderzoek, dan begint hij aan het laatste traject op weg naar zijn goedkeuring. De hengsten worden in het verrichtingsonderzoek gedurende een aaneengesloten periode getest op hun natuurlijke aanleg voor de sport en op karakter. Ze worden geselecteerd met het oog op hun eventuele rol als vaderdier voor de toekomstige KWPN-populatie.

Bij driejarige rijpaardhengsten mag de eigenaar zelf bepalen wanneer hij zijn hengst aanbiedt. Dit kan in het voorjaar zijn, het volgende najaar of als laatste mogelijkheid het voorjaar daarop, wanneer de hengst vier jaar oud is. Voor driejarige hengsten die in het voorjaar direct volgend op de hengstenkeuring waarop zij werden aangewezen deelnemen aan het verrichtingsonderzoek, is de duur van het onderzoek 70 dagen. Bij het najaarsonderzoek en het eventueel daaropvolgende voorjaarsonderzoek is de periode 50 dagen met daaraan voorafgaand twee beoordelingen onder het zadel onder de eigen ruiter. De periode tussen de eerste en tweede beoordeling onder het zadel is ongeveer drie weken en de periode van de tweede tot de start van het onderzoek is eveneens zo’n periode. Na afloop van de tweede beoordeling onder het zadel heeft de hengstenkeuringscommissie de mogelijkheid om hengsten af te wijzen. Deze hengsten mogen dan niet meer deelnemen aan de aansluitende test van 50 dagen.

Voor Gelderse hengsten geldt dat zij als driejarige direct na aanwijzing aangeboden kunnen worden voor het voorjaarsonderzoek van 70 dagen, of het jaar erop in het voorjaar voor 50 dagen. Ditzelfde geldt voor de tuigpaardhengsten, met het verschil dat het onderzoek voor drie- en vierjarige tuigpaardhengsten altijd 50 dagen duurt.

Het verrichtingsonderzoek is een aanlegtest, waarbij de natuurlijke aanleg van de aangeleverde hengsten nauwkeurig getest en vastgesteld kan worden. Tijdens het verrichtingsonderzoek worden de hengsten onder uniforme omstandigheden verzorgd en getraind door functionarissen, die door het KWPN benoemd zijn. In de praktijk betekent het dat de paarden verzorgd worden door capabele stalmedewerkers en getraind worden door deskundige ruiters, onder leiding van de trainingsleider. Deze onderhoudt nauw contact met de hengstenkeuringscommissie. Bij aankomst en vertrek worden de hengsten uitgebreid onderzocht door de dierenarts. De dierenarts komt ook tussentijds, wanneer daar ook maar enige aanleiding toe is.

Training
In de periode dat de hengsten het verrichtingsonderzoek volgen, wordt er dagelijks met hen gewerkt, zowel binnen als buiten. Daarnaast komen ze regelmatig in de stapmolen en krijgen de gelegenheid tot vrij bewegen in veilig afgebakende paddocks. In alles wordt rekening gehouden met het feit dat er gewerkt wordt met jonge paarden. Het uiteindelijke doel van de training is, het paard aan het einde van het onderzoek zo optimaal mogelijk te kunnen voorstellen waarbij een goede inschatting is te maken van de natuurlijke aanleg van de hengst.

Beoordeling
Tijdens het verrichtingsonderzoek worden de hengsten regelmatig beoordeeld door de hengstenkeuringscommissie. Dat kan betekenen dat de hengsten dan door hun vaste ruiter voor de basistraining wordt voorgesteld of dat de hengsten gereden worden door ruiters voor de gespecialiseerde training. Deze laatste ruiters zijn mensen die beschikken over ruime ervaring met het opleiden van jonge paarden naar toppaarden. Zij geven nadat ze een hengst hebben gereden hun bevindingen weer aan de hengstenkeuringscommissie over wat hun gevoel is over de hengst.

De hengstenkeuringscommissie kan op elk moment tijdens het verrichtingsonderzoek een hengst van verdere deelname uitsluiten of eventueel doorverwijzen naar het volgende onderzoek. Bijvoorbeeld als een hengst nog te jeugdig is of wanneer hij niet fit is of een blessure heeft opgelopen.

In de beoordeling van het verrichtingsonderzoek wordt ook het stal- en trainingsgedrag van een hengst meegewogen. Als een hengst het verrichtingsonderzoek met een positief resultaat doorloopt, dan wordt de hengst goedgekeurd door het KWPN en worden alle bevindingen weergegeven in een uitgebreid trainingsrapport.

Oudere rijpaardhengsten

Video’s verrichtingsonderzoeken op KWPN.tv
Klik in het menu op Hengsten -> Verrichtingsonderzoek

Artikel ‘In de Strengen’:
Voorjaarsonderzoek in beeld; samenwerking leidt tot resultaat