KWPN.nl

Hét platform voor de Nederlandse sportpaardenfokkerij

EPTM

De EPTM (Eigen Prestatie Toets Merries) wordt kortweg de merrietest genoemd en is bedoeld om inzicht te krijgen in de natuurlijke aanleg van een merrie voor de dressuur- of springsport. Er kan gekozen worden voor een vijfweekse of voor een tweeweekse test, afhankelijk van het africhtingsniveau van de merrie. Ook is het mogelijk om twee weken voor de vijfweekse test de merrie aan te leveren. In dat geval wordt de merrie voorafgaand aan de test zadelmak gemaakt. De training en de dagelijkse verzorging zijn in handen van professionele trainingsleiders die daarbij geholpen worden door een groep ruiters en verzorgers.

Kalender EPTM

De merries die deelnemen aan een EPTM-test worden bij aankomst bekeken door de jury en klinisch onderzocht om te kijken of ze gezond zijn, testbaar zijn en geen gevaar vormen voor andere paarden (op het gebied van gezondheid).

Trainingsopbouw
De training voor de dressuurpaarden is gericht op het tonen van de basisgangen, de training voor de springpaarden op het springen van een aantal hindernissen. Voor beiden op een dusdanige manier dat de jury een goed beeld kan vormen van de aanleg. De trainingsleider stemt het trainingsprogramma zorgvuldig af op het niveau van de paarden. Tijdens de testen wordt vijf dagen in de week getraind. In het weekend is er een rustdag. In het begin bestaat de training uit stappen, draven en galopperen linksom en rechtsom. De springpaarden worden na één of twee weken bekend gemaakt met de hindernissen, ook dit wordt voorzichtig opgebouwd. Een balkje draven, daarna een kruisje gevolgd door een steilsprong en een oxer.

Beoordeling
Bij een vijfweekse test komen de merries vijf keer voor de jury- waarbij de eerste beoordeling er alleen een is om de testbaarheid te beoordelen-, bij een tweeweekse test drie keer waarbij ze ook drie maal beoordeeld worden op aanleg. Tijdens de laatste beoordeling wordt de eindscore bepaald, de tussentijdse beoordelingen worden hierin uiteraard meegewogen.

Nadat de jury de paarden bij het aanleveren voor de vijf-weekse test onder het zadel heeft gezien en bekeken heeft of ze testbaar zijn, komt de jury aan het einde van de tweede week terug voor de eerste echte beoordeling. Hierbij worden de merries beoordeeld op hun basisgangen onder het zadel en op het vrij bewegen en eventueel het vrijspringen. Bij de daaropvolgende beoordelingen bekijkt de jury de paarden alleen nog onder het zadel. Naast de twee vaste juryleden maakt ook de trainingsleider deel uit van het beoordelingsteam. Zijn ervaring met de ontwikkeling van het paard tijdens de training wordt meegenomen in de uiteindelijke beoordeling. In de laatste drie weken zijn er in totaal drie beoordelingsdagen. Zo kunnen eigenaren de progressie van hun merrie zien. Na de derde beoordeling is er de mogelijkheid om de vorderingen van het paard met de jury te bespreken.

NB: Merries die al wat verder doorgereden zijn of zijn uitgebracht in de sport, kunnen de laatste twee weken van de test aansluiten voor hun tweeweekse test. Zij worden in deze korte test drie keer beoordeeld.

In totaal kunnen er maximaal 100 punten worden behaald, bij 75 punten is een merrie geslaagd en krijgt zij het predicaat EPTM-dressuur of –springen.

Beoordeling EPTM dressuur:

EPTM dressuur onderdeel Cijfer
Stap (2x)
Draf (2x)
Galop (2x)
Souplesse
Houding en balans
Rijdbaarheid/werkwilligheid
Aanleg als dressuurpaard
TOTAAL

 

Beoordeling EPTM springen:

EPTM springen onderdeel Cijfer
Stap
Draf
Houding & balans
Galop (2x)
Reflexen (2x)
Techniek (2x)
Vermogen
Instelling
Rijdbaarheid/bewerkbaarheid
Aanleg als springpaard
TOTAAL

 

Deelname
Voor de vijfweekse merrietest moeten de merries een minimale leeftijd hebben van 32 maanden. De EPTM-testen worden gehouden op het KWPN-centrum in Ermelo. Voor deelname aan de EPTM is het van belang dat u op de hoogte bent van alle richtlijnen en regels omtrent de aanlegtest. In de reglementen (onder selectiebeleid) vindt u alle benodigde informatie. Lees deze informatie van te voren zorgvuldig door. Aanmelden kan via MIJN KWPN. Een overzicht van de kosten vindt u in de tarievenlijst.

Bekijk de informatievideo over de EPTM: