KWPN.nl

Hét platform voor de Nederlandse sportpaardenfokkerij

Over KWPN

Het KWPN (Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland) is de Nederlandse fokkerij-organisatie voor spring- en dressuurpaarden, tuigpaarden en Gelderse paarden. Een 22.000 leden zijn in Nederland aangesloten. Prestatiegerichtheid, duurzaamheid en het aansprekende exterieur zijn de belangrijkste factoren waarop het internationale succes van het Nederlandse paard is gebaseerd.

Fokkerij
Het KWPN is met gemiddeld 10.000 jaarlijks geboren veulens verreweg het grootste sportpaardenstamboek ter wereld. Binnen de KWPN-fokkerij onderscheiden we vier fokrichtingen: springpaard, dressuurpaard, tuigpaard en Gelders paard. Bij het KWPN worden spring- en dressuurpaarden gefokt om op het hoogste niveau in hun tak van sport te presteren. KWPN-spring- en dressuurpaarden hebben naast een aansprekend exterieur een grote bereidwilligheid, betrouwbaarheid en intelligentie.

Het unieke KWPN-tuigpaard wordt gefokt om aangespannen op concoursen te presteren. Het tuigpaard heeft een fiere houding, gepaard gaand met een draf met veel zweefmoment, een ruim wegzettend voorbeen, een hoge actie en een krachtig ondertredend achterbeen. Het tuigpaard is een typisch Nederlands fokproduct, maar het heeft met zijn sensationele optreden al overal in de wereld de harten van paardenliefhebbers sneller doen kloppen.

Het Gelders paard is veelzijdig in gebruik en is een voortzetting van het traditionele Gelderse type, zoals dat samen met het Groninger type aan de basis heeft gestaan van het moderne KWPN-paard.

KWPN Organisatie
Het KWPN is een vereniging met een democratische vertegenwoordigende structuur. De Ledenraad, bestaande uit gekozen vertegenwoordigers van alle KWPN-afdelingen, is het hoogste orgaan. De Ledenraad stelt onder meer de begroting en de jaarrekening vast en controleert op hoofdlijnen het beleid van het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur heeft de dagelijkse leiding van het stamboek.

Onder leiding van de directeur zijn de werknemers van het KWPN-kantoor verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid, zoals dat is vastgesteld door Algemeen Bestuur en Ledenraad. Op lokaal niveau is het KWPN georganiseerd in afdelingen. Daar waar afdelingen samen een provincie vormen, wordt uit de afdelingsbesturen een regioraad geformeerd, die de organisatie van keuringen tot taak heeft. Het bestuur toetst de foktechnische adviezen en baseert op deze adviezen het foktechnische beleid van de vereniging. Op foktechnisch terrein heeft het Algemeen Bestuur in de Fokkerijraad een belangrijke adviseur.

Fokrichtingen
Het KWPN kent vier fokrichtingen: het springpaard, het dressuurpaard, het tuigpaard en het Gelderse paard. Elke fokrichting bestaat uit één of meer regio’s. De regio’s van de fokrichtingen spring- en dressuurpaard kunnen afdelingen instellen. Elke fokrichting kent een Fokkerijraad, die bestaat uit leden van de regio’s. Een Fokkerijraad adviseert het Algemeen Bestuur in foktechnische aangelegenheden van die fokrichting.

Regio’s en Afdelingen
Elke fokrichting kent één of meer regio’s. De fokrichtingen spring- en dressuurpaard kennen gezamenlijk twaalf regio’s, per provincie één. Elke regio kan één of meerdere afdelingen instellen. De fokrichting Tuigpaard kent vier regio’s: Noord, Oost, Zuid en West. De fokrichting Gelders paard kent één regio.

JongKWPN
De jeugdafdeling van het KWPN, JongKWPN, is een afdeling van het KWPN. Meer informatie over het JongKWPN vindt u op de eigen pagina’s van JongKWPN onder het regiomenu.

Contact en route

Diensten

Fokkerij

Het KWPN-centrum

Historie

Innovatieve onderzoeken

KWPN in het buitenland

Ledenvoordeel

Lid worden

IDS & Magazine

Media

Official partners

Organisatie

Publicaties

Reglementen

Tarieven

Vacatures

Veelgestelde vragen