KWPN.nl

Hét platform voor de Nederlandse sportpaardenfokkerij

Vereniging

Het KWPN is een vereniging met een democratische vertegenwoordigende structuur. De Ledenraad, bestaande uit gekozen vertegenwoordigers van alle KWPN-regio’s, is het hoogste orgaan. De Ledenraad stelt onder meer de begroting en de jaarrekening vast en controleert op hoofdlijnen het beleid van het Algemeen Bestuur. De directie heeft de dagelijkse leiding van het stamboek.

Onder leiding van de directeur zijn de werknemers van het KWPN-kantoor verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid, zoals dat is vastgesteld door Algemeen Bestuur en Ledenraad. Het bestuur toetst de foktechnische adviezen en baseert op deze adviezen het foktechnische beleid van de vereniging. Op foktechnisch terrein heeft het Algemeen Bestuur in de Fokkerijraad een belangrijke adviseur.

Ledenraad

Algemeen Bestuur

Fokkerijraad

Hengstenkeuringscommissie

Regio-inspecteurs

Kantoororganisatie