Rijpaard


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

Aanlegtesten

Er zijn twee soorten aanlegtesten: de IBOP voor alle fokrichtingen en de EPTM voor spring-, dressuur en Gelderse paarden.

EPTM

De EPTM (Eigen Prestatie Toets Merries) wordt kortweg de merrietest genoemd en is bedoeld om inzicht te krijgen in de natuurlijke aanleg van een merrie voor de dressuur- of springsport. Er kan gekozen worden voor een verkorte EPTM-test, de EPTM-test of voor een EPTM-test inclusief zadelmak maken, afhankelijk van het africhtingsniveau van de merrie. Ook is het mogelijk om twee weken voor de EPTM-test de merrie aan te leveren. In dat geval wordt de merrie voorafgaand aan de test zadelmak gemaakt. De training en de dagelijkse verzorging zijn in handen van professionele trainingsleiders die daarbij geholpen worden door een groep ruiters en verzorgers.

De merries die deelnemen aan één van de EPTM-testen worden bij aankomst bekeken door de jury en klinisch onderzocht om te kijken of ze gezond zijn, testbaar zijn en geen gevaar vormen voor andere paarden (op het gebied van gezondheid).

Deelname

Voor de EPTM-test moeten de merries een minimale leeftijd hebben van 32 maanden. De EPTM-testen worden meerdere keren per jaar gehouden op het KWPN-centrum in Ermelo. Voor deelname aan de EPTM-testen is het van belang dat u op de hoogte bent van alle richtlijnen en regels omtrent de aanlegtest. Deze informatie is te vinden op de pagina reglementen (Selectiereglement merries & Merriekeuringsbesluit). Deze documenten staan onder de kop Selectiebeleid per fokrichting. Lees deze informatie van te voren zorgvuldig door.

Reglementen (selectiebeleid)

Tarieven

In onze tarievenlijst vindt u de kosten voor deelname aan de verschillende soorten EPTM-testen.

Tarievenlijst

​Trainingsopbouw

De training voor de dressuurpaarden is gericht op het tonen van de basisgangen, de training voor de springpaarden op het springen van een aantal hindernissen. Voor beiden op een dusdanige manier dat de jury een goed beeld kan vormen van de aanleg. De trainingsleider stemt het trainingsprogramma zorgvuldig af op het niveau van de paarden. Tijdens de testen wordt vijf dagen in de week getraind. In het weekend is er een rustdag. In het begin bestaat de training uit stappen, draven en galopperen linksom en rechtsom. De springpaarden worden na één of twee weken bekend gemaakt met de hindernissen, ook dit wordt voorzichtig opgebouwd. Een balkje draven, daarna een kruisje gevolgd door een steilsprong en een oxer.

Beoordeling

Bij een EPTM-test komen de merries vijf keer voor de jury- waarbij de eerste beoordeling er alleen een is om de testbaarheid te beoordelen-, bij een verkorte EPTM-test drie keer waarbij ze ook drie maal beoordeeld worden op aanleg. Tijdens de laatste beoordeling wordt de eindscore bepaald, de tussentijdse beoordelingen worden hierin uiteraard meegewogen.

Nadat de jury de paarden bij het aanleveren voor de EPTM-test onder het zadel heeft gezien en bekeken heeft of ze testbaar zijn, komt de jury aan het einde van de tweede week terug voor de eerste echte beoordeling. Hierbij worden de merries beoordeeld op hun basisgangen onder het zadel en op het vrij bewegen en eventueel het vrijspringen. Bij de daaropvolgende beoordelingen bekijkt de jury de paarden alleen nog onder het zadel. Naast de twee vaste juryleden maakt ook de trainingsleider deel uit van het beoordelingsteam. Zijn ervaring met de ontwikkeling van het paard tijdens de training wordt meegenomen in de uiteindelijke beoordeling. In de laatste drie weken zijn er in totaal drie beoordelingsdagen. Zo kunnen eigenaren de progressie van hun merrie zien. Na de derde beoordeling is er de mogelijkheid om de vorderingen van het paard met de jury te bespreken.

NB: Merries die al wat verder doorgereden zijn of zijn uitgebracht in de sport, kunnen de laatste twee weken van de test aansluiten voor hun verkorte EPTM-test. Zij worden in deze korte test drie keer beoordeeld.

In totaal kunnen er maximaal 100 punten worden behaald, bij 75 punten is een merrie geslaagd en krijgt zij het predicaat EPTM-dressuur of –springen.

€ 58,25 per jaar

Lidmaatschap KWPN Database

  • Betrouwbaar, compleet & overzichtelijk
  • Predicaten, prestaties, moederlijnen en nakomelingen
  • Van KWPN-goedgekeurde en -erkende hengsten ook: verrichtingscijfers en -rapportages en fokregistraties
Abonneer nu
Tarief 2019: € 119,40

Lidmaatschap KWPN

  • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
  • Onbeperkt toegang tot de Database en KWPN.tv
  • Deelname aan alle activiteiten
  • Registreer uw fokproduct
  • Bied uw paard of veulen aan op KWPN Marktplaats
Word nu lid

Official partners


Het KWPN maakt gebruik van cookies

Wij vragen uw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie is beschikbaar in ons cookiebeleid.

Cookiebeleid