Rijpaard


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

Fokkerij

Boeken en registers

Het KWPN registreert paarden in twee boeken, het veulenboek en het stamboek en in twee registers, register A en register B. Elk veulen dat bij het KWPN aangeboden wordt voor registratie en dat reglementair kan worden geregistreerd, krijgt bij registratie een fokrichting toegekend. Binnen de fokrichting wordt het veulen in het veulenboek, register A of register B geregistreerd.

De fokrichting van de vader is in principe bepalend voor de fokrichting waarin de nakomeling ingedeeld wordt. De fokrichting tuigpaarden en de fokrichting Gelders paard nemen hierbij, ten opzichte van de fokrichting dressuurpaard en springpaard, een bijzondere positie in. Traditioneel wordt binnen deze fokrichtingen een aantal eisen ten aanzien van de bloedvoering gehanteerd.

Registratieschema en stamboekopname
Uit het registratieschema (actuele versie te vinden onder reglementen) kan worden opgemaakt in welk boek of register het veulen geregistreerd zal worden. Paarden die zijn geregistreerd in het veulenboek kunnen zonder nadere voorwaarden worden aangeboden voor stamboekopname. Paarden die als veulen zijn geregistreerd in register A kunnen deelnemen aan de stamboekkeuring. Opname in het stamboek en (eventueel) deelnemen aan de Centrale Keuring is echter pas mogelijk, indien aan de nadere voorwaarden die voor stamboekopname zijn vereist is voldaan. Paarden die zijn geregistreerd in register B zijn uitgesloten van deelname aan keuringen, maar kunnen wel deelnemen aan de Blom Cup en de Pavo Cup.

Video uitleg verruiming registratieschema (februari 2018)

KWPN-erkende stamboeken

De lijst van erkende stamboeken is per 1 januari 2018 uitgebreid naar alle warmbloedpaardenstamboeken die lid zijn van de WBFSH, met uitzondering van: Asociación Nacional De Criadores De Caballos de Pura Raza Española (ANCCE), Associação Brasileira De Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano (ABPSL) en Associacão Portuguesa De Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano (APSL). 


KWPN-erkende stamboeken Tuigpaard

Voor de fokrichting Tuigpaard kunnen stamboeken worden erkend die een fokdoel hebben die in sterke mate overeenkomt met het fokdoel Tuigpaard van het KWPN en die in het kader van bloedspreiding een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de KWPN fokkerij. Erkend zijn:

 • Nederlands Hackney Stamboek (grote maat)
 • Hackney Horse Society – Engeland (grote maat)
 • American Saddlebred Horse Association – Verenigde Staten
€ 58,25 per jaar

Lidmaatschap KWPN Database

 • Betrouwbaar, compleet & overzichtelijk
 • Predicaten, prestaties, moederlijnen en nakomelingen
 • Van KWPN-goedgekeurde en -erkende hengsten ook: verrichtingscijfers en -rapportages en fokregistraties
Abonneer nu
Tarief 2019: € 119,40

Lidmaatschap KWPN

 • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
 • Onbeperkt toegang tot de Database en KWPN.tv
 • Deelname aan alle activiteiten
 • Registreer uw fokproduct
 • Bied uw paard of veulen aan op KWPN Marktplaats
Word nu lid

Official partners


Het KWPN maakt gebruik van cookies

Wij vragen uw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie is beschikbaar in ons cookiebeleid.

Cookiebeleid