Rijpaard


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

Hengstenselectie

Eerste bezichtiging oudere rijpaardhengsten

Tijdens de KWPN Kampioenschappen kunnen ook oudere rijpaardhengsten voor goedkeuring worden aangeboden. Dit betreft hengsten van vier t/m zeven jaar. De selectie van deze leeftijdscategorieën vindt plaats tijdens de jongepaardenkampioenschappen. Als onderdeel van de eerste bezichtiging moeten deze hengsten wel op de straat getoond worden, maar hoeven niet vrij te bewegen.

Dressuurhengsten
De dressuurhengsten worden in plaats van het vrijbewegen beoordeeld onder het zadel. Dan wordt gekeken hoe de houding, het lichaamsgebruik en de bewegingen van de hengst onder het zadel zijn alsmede de rijdbaarheid en instelling. De vier-, vijf- en zesjarigen worden tussen hun leeftijdsgenoten beoordeeld in de Pavo Cup. Zevenjarigen nemen niet deel aan de Pavo Cup. Zevenjarigen tonen de oefeningen die behoren bij de kür op ZZ-licht niveau.

Springhengsten
Vier t/m zevenjarige springhengsten worden in plaats van het vrijspringen beoordeeld op het springen onder het zadel. Dan wordt gekeken hoe de basisgangen onder het zadel zijn en wordt de springaanleg en het gaan in het parcours beoordeeld. Uiteraard wordt hierbij ook de rijdbaarheid en instelling meegewogen. De hoogte van de hindernissen is gerelateerd aan de leeftijd van de hengst.

Beoordeling
Begonnen wordt met een beoordeling van het exterieur en de stap en draf op de harde bodem. Dit zal plaatsvinden op de eerste dag dat de hengsten in actie moeten komen in de leeftijdsgerelateerde rubriek. De hengstenkeuringscommissie zal dan al een eerste indruk op kunnen doen wat betreft model en correctheid van het fundament. Er is nadrukkelijk geen gewijzigd beleid ten aanzien van het hebben van een functioneel exterieur voor de betreffende discipline en een correct fundament/bewegingsvorm.

Video selectie oudere hengsten via sport

Deelname
Deelname aan het kampioenschap voor jonge springpaarden c.q. Pavo Cup is open voor hengsten die zijn geregistreerd in het veulenboek, het register A, het register B of het stamboek van het KWPN, het KWPN-NA of het NRPS grote maat. Hengsten die in een van deze boeken zijn geregistreerd kunnen dus deelnemen aan het kampioenschap. In de praktijk kan het echter gebeuren dat een hengst die aan deze registratie-eis voldoet zich selecteert voor de volgende ronde terwijl de hengstenkeuringscommissie de hengst niet aanwijst voor de volgende ronde voor wat betreft de hengstenselectie. Anderzijds kan het ook zijn dat een correct gebouwde- en foktechnisch interessante hengst die op de eerste dag een fout teveel maakte om zich te kwalificeren voor de volgende ronde van het kampioenschap toch door de hengstenkeuringscommissie hiervoor wordt aangewezen. In het laatste geval echter wel hors concours. Ook hengsten die geregistreerd zijn in het hoofdboek van een KWPN-erkend stamboek of een EU-erkend stamboek met overeenkomstig fokdoel en/of discipline komen voor de hengstenselectie in aanmerking. Hengsten die niet passen bij bovenstaande registratiemogelijkheden maar wel passen binnen de discipline springen of dressuur kunnen middels besluit van het Algemeen Bestuur ook deelnemen aan de hengstenselectie. Laatstgenoemde hengsten kunnen deelnemen, onder dezelfde condities met dien verstande dat zij altijd hors concours deelnemen, dus uitsluitend in het kader van de hengstenselectie.

Aanmelding
Eigenaren die hun hengsten in aanmerking willen laten komen voor goedkeuring bij het KWPN, moeten deze aanmelden voor deelname aan het kampioenschap voor jonge springpaardenc.q. Pavo Cup tijdens de KWPN Kampioenschappen.

De startlijst zal zo worden ingevuld dat alle voor de hengstenselectie opgegeven hengsten ook bij elkaar worden voorgesteld. Wijzigingen op de startlijst in dezelfde rubriek zijn dan ook niet mogelijk. Weet de hengst tijdens het eerste wedstrijdonderdeel de hengstenkeuringscommissie voldoende te overtuigen, en de hengst is ook foktechnisch interessant genoeg, dan mag de hengst deelnemen aan de volgende rubriek. In de afweging of de hengst startgerechtigd is voor de tweede rubriek, worden ook de indrukken van de beoordeling op de harde bodem meegenomen.

Aangewezen hengsten
Hengsten die op grond van hun prestaties in aanmerking komen om aangewezen te worden voor het verrichtingsonderzoek, zullen als leeftijdsgroep aan een laatste inspectie aan de hand worden onderworpen. Aangewezen hengsten dienen voordat ze kunnen deelnemen aan het najaarsonderzoek wel te voldoen aan alle veterinaire criteria.

Oudere hengsten die worden aangewezen voor het verrichtingsonderzoek dienen zich te onderscheiden tussen hun leeftijdsgenoten. De duur van het verrichtingsonderzoek varieert van 21 dagen tot 50 dagen.

€ 57,08 per jaar

Lidmaatschap KWPN Database

  • Betrouwbaar, compleet & overzichtelijk
  • Informatie over KWPN-geregistreerde paarden zoals predicaten, prestaties, moederlijnen en nakomelingen
  • Van KWPN-goedgekeurde en -erkende hengsten o.a. ook: verrichtingscijfers en -rapportages, fokregistraties, beschikbaarheid en genetische profielen
Abonneer nu
€ 116,15 per jaar

Lidmaatschap KWPN 2018

  • 19 keer p/j ‘In de Strengen' en 2 keer p/j het KWPN Magazine
  • Onbeperkt toegang tot de Database
  • Deelname aan alle activiteiten
  • Registreer uw fokproduct
  • Ongelimiteerd kijkplezier op KWPN.tv
  • Bied uw paard of veulen aan op KWPN Marktplaats
Word nu lid

Official partners


Het KWPN maakt gebruik van cookies

Wij vragen uw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie is beschikbaar in ons cookiebeleid.

Cookiebeleid