Rijpaard


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

Hengstenselectie

Blom hengstencompetitie springen en Hengstencompetitie dressuur

De Blom Hengstencompetitie Springen en de Hengstencompetitie Dressuur zijn de unieke gelegenheden om de jonge goedgekeurde KWPN-hengsten in actie te zien. De Hengstencompetities hebben ten doel fokkers en belanghebbenden een inzicht te geven in de prestatiecapaciteiten van de hengsten. Dit seizoen kennen de hengstencompetities drie wedstrijden en een finale tijdens de KWPN Stallion Show in ‘s-Hertogenbosch.

Voor de bij het KWPN-goedgekeurde hengsten geldt dat aan alle wedstrijden deelgenomen moet zijn om in de finale te mogen starten. Aan eigenaren van KWPN-hengsten die in het kader van hun goedkeuring reeds hebben voldaan aan de verplichting om tweemaal aan de hengstencompetitie deel te nemen, en hun hengst wel graag aan de start zien tijdens de KWPN Stallion Show in ’s-Hertogenbosch, wordt dan ook geadviseerd om hun hengst(en) deel te laten nemen aan drie wedstrijden van de Hengstencompetitie 2016/2017.

Het eindklassement wordt bepaald door de drie resultaten uit de voorwedstrijden en het resultaat in de finale. Uitsluitend KWPN-goedgekeurde hengsten die geboren zijn in 2010 en die twee jaar hebben meegedaan aan de volledige competitie, mogen uitsluitend voor de dagprijzen deelnemen aan de Blom Hengstencompetitie Springen in de klasse Z/ZZ of de Isah Hengstencompetitie Dressuur klasse Z/ZZ-Licht/ZZ-Zwaar. Deze hengsten worden niet opgenomen in het klassement van de competitie.

Rijpaarden
Deelname aan één of meer wedstrijden is toegestaan voor hengsten goedgekeurd bij het KWPN, KWPN-NA, NRPS of bij EU-erkende stamboeken voor warmbloedpaarden met springen en/of dressuur als primair fokdoel én waarvan geregistreerde lid is van het KWPN of voor het KWPN-verrichtingsonderzoek aangewezen hengsten geboren in 2010 en later, die hebben voldaan aan de veterinaire eisen voor toelating aan het KWPN-verrichtingsonderzoek én waarvan geregistreerde lid is van het KWPN.

Deelnemende KWPN-hengsten

 

isah-kleinIsah Hengstencompetitie Dressuur
Bij de discipline dressuur wordt er gereden in de klasse L (hengsten die ten tijde van de eerste competitiewedstrijd vier jaar oud zijn, klasse M (hengsten die ten tijde van de eerste competitiewedstrijd vijf jaar of ouder zijn, klasse Z/ZZ-L/ZZ-Z/LT (hengsten die ten tijde van de eerste competitiewedstrijd zes jaar of ouder zijn). In de klassen L en M laten de ruiters in de competitiewedstrijden een aantal verrichtingen zien die passen bij de leeftijd van het paard. Zij worden door de jury beoordeeld op de gangen, de harmonie en de aanleg als dressuurpaard. De hengsten worden geplaatst op volgorde van puntentotaal. Tijdens de finale komen de hengsten in groepen van twee of drie tegelijk de baan in, waarna de jury een aantal verrichtingen vraagt en cijfers geeft voor de eerder genoemde onderdelen. De resultaten van de finale tellen mee voor het uiteindelijke eindresultaat. In de klassen Z, ZZ-Licht, ZZ-Zwaar en Lichte Tour wordt tijdens de hengstencompetitiewedstrijden een vrije proef gereden, maar in tegenstelling tot de klasse L en M komen zij in de finale niet in een groep, maar alleen, in de baan om een vrije proef te rijden. Ook hier tellen de resultaten behaald in de finale mee voor het eindresultaat. Er zal pas na de verrichtingen in ‘s-Hertogenbosch dus bekend zijn, wie de uiteindelijke competitiewinnaar is.

04-blomBlom Hengstencompetitie Springen
Ook hier wordt gestreden in de klasse L (hengsten die ten tijde van de eerste competitiewedstrijd vier jaar zijn, klasse M (hengsten die ten tijde van de eerste competitiewedstrijd vijf jaar of ouder zijn en klasse Z/ZZ (hengsten die ten tijde van de eerste competitiewedstrijd zes jaar of ouder zijn). De jurering van het springen vindt op dezelfde manier plaats als andere jaren. Tijdens de hengstencompetitiewedstrijden beoordeelt een juryteam bestaande uit twee juryleden, de hengsten uit de klasse L,  op springonderdelen en geeft cijfers door middel van het opsteken van bordjes. Elke balk die een hengst uit de lepels werkt, levert twee punten in mindering op. Ook wordt een punt afgetrokken voor elke vier seconden tijdsoverschrijding. Tijdens de finale in ‘s-Hertogenbosch werkt het voor de klasse L anders. De plaatsing voor de dagprijs vindt dan plaats op basis van strafpunten en tijd. Voor het resultaat van de finale worden plaatsingspunten toegekend. Een foutloos basisparcours levert 20 plaatsingspunten op. Gemaakte strafpunten in het basisparcours worden afgetrokken van de plaatsingspunten. Er is geen sprake van minpunten. Een eventuele barrage is alleen van belang voor de dagprijs en speelt alleen bij ex aequo een rol in de stand van de competitie. In de klasse M, Z en ZZ worden de hengsten zowel tijdens de hengstencompetitiewedstrijden als tijdens de finale geplaatst op basis van strafpunten en tijd. Aan de winnaars worden plaatsingspunten toegekend. De winnaar krijgt 20 punten, de hengst op de tweede plaats 18 punten, de derde plaats wordt beloond met 16 punten, en de vierde levert 14 op. De overige foutloze combinaties krijgen 12 punten. Het aantal strafpunten in het basisparcours wordt afgetrokken van de punten die zijn toegekend.

In de finale in ‘s-Hertogenbosch komen de plaatsingspunten van de wedstrijd bij de drie resultaten van de competitiewedstrijden en weten we welke hengst de Blom Hengstencompetitie wint.

Gelderse paarden
Deelname aan één of meer wedstrijden is toegestaan voor hengsten goedgekeurd bij het KWPN, fokrichting Gelders paard of hengsten die in het kader van een lopende selectieprocedure door de KWPN-hengstenkeuringscommissie verplicht zijn gesteld tot deelname.

KWPN-goedgekeurde hengsten die in het kader van hun goedkeuring bij het KWPN verplicht deelnemen aan de Hengstencompetitie dienen aan alle wedstrijden van de Hengstencompetitie deel te nemen. Deelname aan de finale tijdens de KWPN Stallion Show is uitsluitend toegestaan voor bij het KWPN-goedgekeurde hengsten die hebben deelgenomen aan alle wedstrijden in het kader van de competitie. De finale vindt plaats tijdens de KWPN Stallion Show in ‘s-Hertogenbosch. De resultaten van de afzonderlijke wedstrijden worden opgeteld en bepalen, samen met het resultaat van de finalewedstrijd, de eindstand.

Ook bij de Gelderse paarden wordt gestreden in de klasse L, klasse M en klasse Z of hoger.

Tuigpaarden
De wedstrijden hebben tot doel de aanleg van goedgekeurde KWPN-tuigpaardhengsten in wedstrijdverband te toetsen. Aan de competitie kunnen daarom ook alleen bij het KWPN goedgekeurde tuigpaardhengsten deelnemen die bij aanvang van de competitie de leeftijd van zeven jaar nog niet hebben bereikt.

De competitie bestaat uit vier competitiewedstrijden en een finale. De competitiewedstrijden en de finale worden beoordeeld door twee juryleden, bijgestaan door een arbiter. De deelnemers worden, zoals gebruikelijk is, in kwaliteitsvolgorde geplaatst.

Om aan de finale te kunnen deelnemen dient aan drie van de vier competitiewedstrijden te worden deelgenomen. De beste drie resultaten van de in de competitie behaalde punten zijn bepalend voor de tussenstand. De competitiestand wordt opgemaakt door het geven van punten. De als eerste geplaatste hengst krijgt tien punten, de als tweede geplaatste hengst krijgt negen punten etcetera.

De eindstand wordt bereikt door de resultaten uit de finalewedstrijd te tellen bij die van de tussenstand. Mocht er daarbij sprake zijn van een gelijk puntentotaal, dan is het resultaat van de finale beslissend voor de eindklassering. De hengst met de meeste punten is winnaar.

Winnaars voorgaande jaren
€ 50,- per jaar

Lidmaatschap KWPN Database

  • Betrouwbaar, compleet & overzichtelijk
  • Informatie over KWPN-geregistreerde paarden zoals predicaten, prestaties, moederlijnen en nakomelingen
  • Van KWPN-goedgekeurde en -erkende hengsten o.a. ook: verrichtingscijfers en -rapportages, fokregistraties, beschikbaarheid en genetische profielen
Abonneer nu
€ 115,- per jaar

Lidmaatschap KWPN 2017

  • 21 keer p/j ‘In de Strengen' en 2 keer p/j het KWPN Magazine
  • Onbeperkt toegang tot de Database
  • Deelname aan alle activiteiten
  • Registreer uw fokproduct
  • Ongelimiteerd kijkplezier op KWPN.tv
  • Bied uw paard of veulen aan op KWPN Marktplaats
Word nu lid

Official partners


Het KWPN maakt gebruik van cookies

Wij vragen uw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie is beschikbaar in ons cookiebeleid.

Cookiebeleid