Rijpaard


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

Op dinsdag 24 februari 2015 zal vanaf 20.00 uur onze algemene jaarvergadering van de vereniging van warmbloedpaardenfokkers Noord-Groningen & Oldambt gehouden worden in Hotel-Restaurant “De Boegschroef”, Handelskade 12 te Delfzijl.


Wij nodigen u van harte uit tot het bijwonen van deze vergadering. Leden van het Jong KWPN zijn ook van harte welkom.  


AGENDA:  
1.
Opening  
2.
 Notulen jaarvergadering 20 maart 2014  
3.
Mededelingen en ingekomen stukken  
4.
Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag penningmeester  
6.
Verslag Kascommissie  
7.
Benoeming nieuw lid kascommissie
8. Bestuursverkiezing:
aftredend en herkiesbaar dhr. P.H. Smit Aftredend en herkiesbaar mw. T.M.M. Stiksma  
9.
Mededelingen KWPN regio Groningen, Inspecteur, ledenraad en fokkerijraad
10. Bespreking keuring 2014/2015  
11.
Excursie 2015  
12.
Rondvraag  
13.
Na de pauze zal het woord worden gegeven aan de spreker van deze avond, ons bestuurslid dhr. Erik van der Wel. Het thema van deze avond is ‘de nieuwe kijk op ontwormen’. Dhr. Van der Wel is als dierenarts verbonden aan de DierenArtsenPraktijk Oost Gronigen. Hij zal deze avond, met medewerking van de firma Virbac, een toelichting geven op de veranderde inzichten over het goed ontwormen van uw paard.
14. Sluiting  

€ 58,25 per jaar

Lidmaatschap KWPN Database

  • Betrouwbaar, compleet & overzichtelijk
  • Predicaten, prestaties, moederlijnen en nakomelingen
  • Van KWPN-goedgekeurde en -erkende hengsten ook: verrichtingscijfers en -rapportages en fokregistraties
Abonneer nu
Tarief 2019: € 119,40

Lidmaatschap KWPN

  • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
  • Onbeperkt toegang tot de Database en KWPN.tv
  • Deelname aan alle activiteiten
  • Registreer uw fokproduct
  • Bied uw paard of veulen aan op KWPN Marktplaats
Word nu lid

Official partners


Het KWPN maakt gebruik van cookies

Wij vragen uw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie is beschikbaar in ons cookiebeleid.

Cookiebeleid