Rijpaard


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

Het Bestuur van het KWPN Regio-Groningen nodigt U van harte uit tot het bijwonen van onze najaarsledenvergadering die gehouden zal worden op donderdag 15 december 2016 in restaurant “De Postwagen” , Hoofdstraat 53 te Tolbert. Aanvang 20.00 uur.


AGENDA:

 1. Opening
 2. Notulen van de vorige regiovergadering 21-03-2016
 3. Mededelingen, ingekomen stukken
 4. Voorlopig Regiowerkplan en begroting 2017
 5. Verslag vanuit de fokkerijraad.
 6. Verslag vanuit de ledenraad
 7. Verslag vanuit Jong KWPN
 8. Uitreiking kampioensprijzen 2016 Huldiging fokkers van de goedgekeurde hengsten 2016
 9. Nieuwe secretaris penningmeester Het bestuur neemt afscheid van mevr. Elsa Jongeling-Huberts Het bestuur stelt aan mevr. Anita Elema
 10. Bestuursverkiezing: Vacature fokvereniging Duurswold Aftredend dhr. Klaas Buist  Het bestuur van Tuigpaard Noord draagt aan mevr. Hilda Cazemier Statutair aftredend mevr. Laura van Hemmen (herkiesbaar) Statutair aftredend mevr. Janneke Snijder-Hazelhof (niet herkiesbaar) Het bestuur stelt voor mevr. Nelleke de Graaf-Drijvers De benoeming vindt plaats volgens artikel 11 van het algemeen reglement
 11. Rondvraag
 12. Sluiting


  Namens het bestuur E.J. Jongeling-Huberts, secretaris J.J. Snijder-Hazelhoff, voorzitter
   
€ 58,25 per jaar

Lidmaatschap KWPN Database

 • Betrouwbaar, compleet & overzichtelijk
 • Predicaten, prestaties, moederlijnen en nakomelingen
 • Van KWPN-goedgekeurde en -erkende hengsten ook: verrichtingscijfers en -rapportages en fokregistraties
Abonneer nu
Tarief 2019: € 119,40

Lidmaatschap KWPN

 • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
 • Onbeperkt toegang tot de Database en KWPN.tv
 • Deelname aan alle activiteiten
 • Registreer uw fokproduct
 • Bied uw paard of veulen aan op KWPN Marktplaats
Word nu lid

Official partners


Het KWPN maakt gebruik van cookies

Wij vragen uw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie is beschikbaar in ons cookiebeleid.

Cookiebeleid