Rijpaard


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

Het bestuur van de V.H.V. nodigt u uit tot het bijwonen van de alg. ledenvergadering.

De voorjaarsledenvergadering wordt gehouden op 10 april 2017.
Locatie: Partycentrum Rendering, Schoolstraat 8 te Vlagtwedde.
Aanvang: 20.00 uur, zaal gaat open om 19.30 uur.
De vergadering is alleen toegankelijk voor leden.

Als spreker heeft het bestuur dhr. Jacob Melissen uitgenodigd om ons nader kennis te laten maken met het SFN. Het SFN richt zich vooral op het scouten van jonge, talentvolle springpaarden. Deze paarden krijgen een goede opleiding waardoor ze kunnen uitgroeien tot echte toppaarden. Met inleg van aandeelhouders kunnen deze paarden gekocht worden om ze voor Nederland voor de sport te behouden, want vaak worden deze toppaarden al vroegtijdig naar het buitenland verkocht.

Agenda:

 1. Opening door dhr. J. Noorda, voorzitter
 2. Notulen voorjaarsledenvergadering 19-4-2016
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Jaarverslag 2016
 5. Jaarrekening 2016/ Begroting 2017
 6. Verslag kascommissie
 7. Bestuursverkiezing:
  1. Dhr. A. Barenkamp bestuurslid, aftredend en niet herkiesbaar
  2. Het bestuur draagt voor dhr. H. Blink, Westeind 64, 9636 CE Zuidbroek.
  3. Mw. L. Rossingh bestuurslid, aftredend en herkiesbaar
  4. Mw. M. Ekamper secretaris, aftredend en herkiesbaar
  5. Namen van tegenkandidaten dienen tot 10 dagen voor de vergadering op een minimaal door 10 leden getekende lijst aan het secretariaat te worden doorgegeven.
 8. Bespreking voorstel Henry kip
 9. Mededeling KWPN regio Groningen
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

We hopen u allen te mogen begroeten op maandag 10 april a.s.

Namens het bestuur,

Dhr. J. Noorda, voorzitter

Mevr. M. Ekamper, secretaris

€ 58,25 per jaar

Lidmaatschap KWPN Database

 • Betrouwbaar, compleet & overzichtelijk
 • Predicaten, prestaties, moederlijnen en nakomelingen
 • Van KWPN-goedgekeurde en -erkende hengsten ook: verrichtingscijfers en -rapportages en fokregistraties
Abonneer nu
Tarief 2019: € 119,40

Lidmaatschap KWPN

 • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
 • Onbeperkt toegang tot de Database en KWPN.tv
 • Deelname aan alle activiteiten
 • Registreer uw fokproduct
 • Bied uw paard of veulen aan op KWPN Marktplaats
Word nu lid

Official partners


Het KWPN maakt gebruik van cookies

Wij vragen uw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie is beschikbaar in ons cookiebeleid.

Cookiebeleid