Rijpaard


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

Het Bestuur van het KWPN Regio-Groningen nodigt U van harte uit tot het bijwonen van onze najaarsledenvergadering die gehouden zal worden op donderdag 9 november 2017 in

restaurant “De Postwagen” , Hoofdstraat 53 te Tolbert.

Aanvang 20.00 uur.

                AGENDA:

 1. Opening
   
 2. Notulen van de vorige regiovergadering 23-03-2017
 3. Mededelingen, ingekomen stukken

 4. Voorlopig Regiowerkplan en begroting 2018

 5. Verslag financiën 2016, toezegging voorjaarsvergadering, door penningmeester en secretaris

 6. Verslag 2017 /Huldiging fokkers van de kampioenen en goedgekeurde hengsten 2017.

 7. Presentatie Jong KWPN

 8. Verslag vanuit de fokkerijraad

 9. Bestuursverkiezing:
  Vacature fokvereniging Westerkwartier
  Vacature fokvereniging VHV
  Statutair aftredend en niet herkiesbaar:
  - Bart Boering Oldekerk
    Het bestuur stelt voor …………………………………
  - Lian Rossingh, Groningen
    Het bestuur stelt voor ……………………………………

  De benoeming vindt plaats volgens artikel 11 van het algemeen reglement van het KWPN

  Statutair aftredend mevr. Annemarie Nijhoff (herkiesbaar)

 10. Presentatie “Blik Vooruit” Fokkerij, platform en organisatiestructuur

  door Annechien ten Have-Mellema

 11. Rondvraag

 12. Sluiting

Namens het bestuur,

Nelleke de Graaf-Drijvers, voorzitter
Anita Elema,  secretaris

€ 58,25 per jaar

Lidmaatschap KWPN Database

 • Betrouwbaar, compleet & overzichtelijk
 • Predicaten, prestaties, moederlijnen en nakomelingen
 • Van KWPN-goedgekeurde en -erkende hengsten ook: verrichtingscijfers en -rapportages en fokregistraties
Abonneer nu
Tarief 2019: € 119,40

Lidmaatschap KWPN

 • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
 • Onbeperkt toegang tot de Database en KWPN.tv
 • Deelname aan alle activiteiten
 • Registreer uw fokproduct
 • Bied uw paard of veulen aan op KWPN Marktplaats
Word nu lid

Official partners


Het KWPN maakt gebruik van cookies

Wij vragen uw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie is beschikbaar in ons cookiebeleid.

Cookiebeleid