Rijpaard


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

Zoals reeds in mei (IDS 9) en oktober (IDS 19) is gecommuniceerd zal in de Ledenraadsvergadering van 13 december aanstaande het mogelijke besluit tot wijziging van de statuten aan de orde zijn. De reden van deze wijziging is dat de activiteiten van de vereniging KWPN in de loop van de tijd zijn toegenomen, zoals het Centrum in Ermelo, het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden, veilingen, genoomselectie en samenwerking met externe partijen.

Mede als gevolg daarvan is er naast de vereniging KWPN een structuur ontstaan met meerdere aan de vereniging KWPN gelieerde stichtingen op basis van bestuurlijke verbondenheid. Het is van belang dat de vereniging KWPN zich ook in de toekomst blijft ontwikkelen. Om groeikansen in binnen- en buitenland beter te kunnen benutten wordt een aanpassing van de organisatiestructuur voorgesteld waarbij bepaalde activiteiten in een besloten vennootschap kunnen worden ondergebracht. Bijvoorbeeld de samenwerking met het WSI, Warmblood Studbook of Ireland. Een besloten vennootschap past beter bij commerciële (internationale) activiteiten. Daarmee wordt tevens voorkomen dat risico’s de continuïteit van de kernactiviteiten van de vereniging KWPN in gevaar kunnen brengen. Het KWPN blijft een vereniging. De verantwoordelijkheid van de Ledenraad verandert niet. Het Algemeen Bestuur blijft verantwoording afleggen aan de Ledenraad over alle onder het KWPN ressorterende juridische entiteiten. De leden van de Ledenraad hebben reeds de voorgestelde wijzigingen met een toelichting ontvangen. Het voorstel tot wijziging van de statuten, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen en welke is voorzien van een toelichting ligt voor KWPN-leden ter inzage op het stamboekbureau, tot en met 13 december. De gehele tekst is op verzoek tevens in print verkrijgbaar.

€ 50,- per jaar

Lidmaatschap KWPN Database

  • Betrouwbaar, compleet & overzichtelijk
  • Informatie over KWPN-geregistreerde paarden zoals predicaten, prestaties, moederlijnen en nakomelingen
  • Van KWPN-goedgekeurde en -erkende hengsten o.a. ook: verrichtingscijfers en -rapportages, fokregistraties, beschikbaarheid en genetische profielen
Abonneer nu
€ 115,- per jaar

Lidmaatschap KWPN 2017

  • 21 keer p/j ‘In de Strengen' en 2 keer p/j het KWPN Magazine
  • Onbeperkt toegang tot de Database
  • Deelname aan alle activiteiten
  • Registreer uw fokproduct
  • Ongelimiteerd kijkplezier op KWPN.tv
  • Bied uw paard of veulen aan op KWPN Marktplaats
Word nu lid

Official partners


Het KWPN maakt gebruik van cookies

Wij vragen uw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie is beschikbaar in ons cookiebeleid.

Cookiebeleid