Rijpaard


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

Voorjaarsledenvergadering.

Hierbij nodigt het bestuur u uit, voor de voorjaarsledenvergadering KWPN Regio Groningen op donderdag  22  maart a.s. in Partycentrum Rendering, Schoolstraat 8, Vlagtwedde.
Aanvang 20.00 u.

AGENDA:

 1. Opening, mededelingen, ingekomen stukken
 2. Notulen van de najaarsledenvergadering  09-11-2017
 3. Jaarverslag 2017 is gepresenteerd op de najaarsvergadering 2017 , u kunt dit terugvinden op de Regio site Groningen een aanvulling betreffende de afgelopen HK te Den Bosch door Laura van Hemmen.
 4. Financieel jaarverslag 2017 met rekening en verantwoording secretaris-penningmeester betreffende 2017.
  Verslag van de financiële commissie.
 5. Benoeming  lid in de financiële commissie wegens periodieke aftreding van mevr.G.Wildeboer-Dikkema.
  Kandidaat: Mw. H. van der Lei
  Leden financiële commissie de heer H.v.d.Wal en de heer J.Dikkema
 6. Benoeming bestuursleden wegens vacatures.
  Bestuur draagt voor :
  Vanuit fokvereniging Westerkwartier: dhr. A.J. Hazenberg
  Vanuit fokvereniging VHV: dhr. Ben Bontje
  De benoeming vindt plaats volgens artikel 11 van het Algemeen Reglement.
 7. Verslag vanuit de ledenraad en fokkerijraad en Jong KWPN.
 8. Jaarplanning keuringsdata.
 9. Mededelingen van het Algemeen Bestuur.
 10. Rondvraag.
 11. Spreker: “De Veulenbrigade” van de Universiteitskliniek Paard te Utrecht ( UKP)
  De presentatie zal gaan over opvang van het pasgeboren veulen en wat te doen als de geboorte niet verloopt zoals het hoort. Daarnaast zullen ze een kijkje geven in de werkzaamheden van de veulenbrigade en opvang in de kliniek.
 12. Sluiting.

Namens het bestuur,

Mw. N. de Graaf-Drijvers, voorzitter.

Mw. A.T. Elema, secretaris.

€ 58,25 per jaar

Lidmaatschap KWPN Database

 • Betrouwbaar, compleet & overzichtelijk
 • Predicaten, prestaties, moederlijnen en nakomelingen
 • Van KWPN-goedgekeurde en -erkende hengsten ook: verrichtingscijfers en -rapportages en fokregistraties
Abonneer nu
Tarief 2019: € 119,40

Lidmaatschap KWPN

 • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
 • Onbeperkt toegang tot de Database en KWPN.tv
 • Deelname aan alle activiteiten
 • Registreer uw fokproduct
 • Bied uw paard of veulen aan op KWPN Marktplaats
Word nu lid

Official partners


Het KWPN maakt gebruik van cookies

Wij vragen uw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie is beschikbaar in ons cookiebeleid.

Cookiebeleid