Rijpaard


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

In de Ledenraadsvergadering van 31 oktober jl. stond de conceptbegroting 2018 op de agenda. De doelen en plannen uit het jaarplan 2018 worden doorgetrokken naar 2019. Rob Wagenaar, het nieuwe hoofd Financiën & Algemene Zaken, lichtte de Ledenraad de raming 2018 en de conceptbegroting 2019 toe, nadat deze eerder al met de Financiële Commissie (Gerard van den Nieuwendijk, Edwin Lammerse en Perry Boogaard) in detail was besproken. De raming voor 2018 geeft een verlies aan, mede door additionele kosten als inhuur van tijdelijke krachten en juridische kosten. Het ledenaantal blijft iets achter op de begroting, de verwachting voor wat betreft de veulenregistraties is positief t.o.v. de prognose. De begroting is gebaseerd op de resultaten van 2018, waarbij wordt gestuurd op beheersing van de kosten en wordt gestreefd naar een positief resultaat voor 2019.  

Perry Boogaard gaf namens de Financiële Commissie aan dat het een taakstellende begroting betreft, en dat zij vertrouwen hebben in de effort van bestuur en kantoororganisatie om de uitdagingen op te pakken om in het komende jaar een gunstig resultaat te behalen. Derhalve adviseerde hij de Ledenraad om in te stemmen met de conceptbegroting. De komende weken wordt de conceptbegroting in de regio’s besproken, waarna het voor definitieve vaststelling terugkomt in de Ledenraad van 19 december a.s.

Nieuwsbrief ledenraad 31 oktober

€ 58,25 per jaar

Lidmaatschap KWPN Database

  • Betrouwbaar, compleet & overzichtelijk
  • Predicaten, prestaties, moederlijnen en nakomelingen
  • Van KWPN-goedgekeurde en -erkende hengsten ook: verrichtingscijfers en -rapportages en fokregistraties
Abonneer nu
Tarief 2019: € 119,40

Lidmaatschap KWPN

  • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
  • Onbeperkt toegang tot de Database en KWPN.tv
  • Deelname aan alle activiteiten
  • Registreer uw fokproduct
  • Bied uw paard of veulen aan op KWPN Marktplaats
Word nu lid

Official partners


Het KWPN maakt gebruik van cookies

Wij vragen uw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie is beschikbaar in ons cookiebeleid.

Cookiebeleid