Rijpaard


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

In de afgelopen paar maanden zijn er voor de fokrichtingen rijpaard en Gelders paard op verscheidene locaties in het land Fokkerscafés georganiseerd. Hier konden (regio)bestuur, fokkerijraad en leden elkaar op informele wijze ontmoeten, en het met elkaar hebben over de stand van zaken in hun fokrichting. Wat gaat er goed, wat kan er beter, en hoe ziet de toekomst eruit? Deze vragen werden aan de hand van verschillende stellingen aan de gegadigden voorgelegd, waarmee interessante discussies op gang kwamen.  Zo ook bij de fokrichting Gelders Paard.

Betrokkenheid naar, en van de leden. Dat was waar de fokkerscafés Gelders paard op ingestoken werden. Want met 500 leden mag de Gelderse richting dan de kleinste fokrichting zijn, de betrokkenheid is groot. Samen met elkaar streven al die leden naar één en hetzelfde doel: Een goed Gelders paard. Maar wat is een goed Gelders paard nu eigenlijk, en hoe zorgen we dat wat goed is, ook goed blijft? Waar kunnen we verbeteren, en hoe doen we dat dan? Gespreksleider Hans Krudde vroeg het de leden, en wakkerde het gesprek aan met een aantal effectief gekozen stellingen waarover men zijn mening kon geven.

In totaal zijn drie fokkerscafés gehouden voor de fokrichting Gelders Paard. Mooi om te zien is dat in deze drie bijeenkomsten veelal gelijksoortige geluiden werden gehoord, maar dat deze op elke avond weer andersoortige invulling kregen. En dat is goed! Hoe meer input vanuit de leden, hoe gemakkelijker er straks in de Fokkerijraad en later in het regiobestuur gekomen kan worden tot concrete plannen. Plannen, om nu én in de toekomst een sterke positie te creëren voor een al net zo sterk Gelders paard.

Beeldvorming
Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van hoe de leden de huidige invulling van de Gelderse fokkerij beleven, werd een breed scala aan onderwerpen besproken. Alles tussen de inhoud van predikaten en het huidige selectiesysteem van hengsten en merries, tussen de invulling van de Dag van het Gelders Paard en die van de Hengstencompetitie en tussen het fokken van een Gelders veulen en het verkopen van een Gelders paard werd aan het publiek voorgelegd. Over het grote gemiddelde bleek daarbij dat men over het algemeen tevreden is met de manier waarop hengsten en merries nu geselecteerd worden, al moet er voor bepaalde details wel meer aandacht komen.

Selectie en predicaten
Zo bestaat er discussie over of het sportpredikaat voor een Gelderse merrie wel eer doet aan haar sportkwaliteit. Tegenargument hierbij is dat door die lat te verhogen, deze juist weer buiten bereik komt van de grootste doelgroep: amateurs. En is het verhogen van de lat voor een sportpredikaat nu juist een toegevoegde waarde voor de merrie, om te laten zien dat een Gelderse echt wel mee kan doen met de ‘normale’ dressuur-,spring- of tuigpaarden, of benadeelt dit juist de meest kenmerkende eigenschap van een Gelderse; de veelzijdigheid?

Hengstencompetitie
Ook was er aandacht voor de hengstencompetitie Gelders paard. Want is er, met zulke kleine aantallen, wel sprake van een competitie? Ook vroeg men zich af of de plaatsing van de competitie in de jaaragenda wel goed is. Het showblok dat in Den Bosch op het laatste moment nog is vrijgemaakt voor de deelnemers aan de hengstencompetitie 2018/2019 werd overigens heel goed ontvangen.

Gelders paard in de markt
Ook is uitgebreid gesproken over hoe het Gelders paard nu in de markt staat, en hoe dat verbeterd kan worden. Want hoewel de vraag naar nuchtere, veelzijdige paarden die ook nog goed mee kunnen komen in de sport hoog is, weet die grote groep vaak niet dat het een Gelders paard is waar naar ze op zoek zijn. Een Gelderse is een paard voor de ruiter die paardrijden nog als hobby ziet. Die naast goed presteren in de ring, ook nog gewoon graag af en toe lekker het bos in wil kunnen rijden en mennen. Voor wie tussen de wedstrijden door ook nog af en toe op vakantie wil, en daarna weer gewoon veilig wil kunnen opstappen. Maar helaas zijn het ook deze ruiters die vaak helemaal niet zo met fokkerij bezig zijn, en bij wie daarom nog veelal een zeer archaïsch beeld bestaat van wat een Gelders paard is. Dat is jammer, en daar moet verandering in komen. Zo werd in de fokkerscafés geopperd om een ambassadeur aan te wijzen voor het Gelders paard, en werd gesproken over manieren om ook in de basissport herkenbaarder te kunnen maken dat je een Gelders paard rijdt, bijvoorbeeld door de fokrichting op de startlijst te vermelden of een speciaal logo op het zadeldek te dragen.

Opfok
Maar als we het Gelders paard beter in de markt willen zetten, moet er ook aandacht komen voor de opfok. Nu zien we de beste hengstveulens van de keuring bijvoorbeeld vaak niet terug op de eerste bezichtiging. Die paarden worden vaak al vroeg geruind, omdat ze dan makkelijker te verkopen zijn aan het type ruiter dat een Gelders paard zoekt. Kan dat anders, zonder de fokker meteen op torenhoge kosten te jagen? Kunnen ook Gelderse hengsten goed aan de man gebracht worden, en hoe doe je dat als fokker dan? Dat hiervoor voorlichting, advies en begeleiding nodig is, is bij de leden duidelijk. Er zal daarom in de Fokkerijraad actief nagedacht gaan worden over hoe we fokkers hierbij het beste kunnen helpen.

Inspiratie
Al met al zijn de fokkerscafés een succes te noemen. De luchtlaag tussen leden en bestuur is effectief en efficiënt lek geprikt, en doorbroken. Door samen in gesprek te gaan over de huidige stand van zaken en door visies voor de toekomst te delen kunnen concrete stappen worden genomen in de fokkerrijraad en het bestuur. Stappen waar de leden achter staan, omdat zij zelf de input hebben gegeven. De invulling van deze avonden en de daaruit voortgevloeide inspiratie bieden houvast voor de toekomst, en dat smaakt naar meer.

 

Meer lezen? In KWPN Magazine 3 (maart) vind u een uitgebreid artikel terug over hoe de Gelderse fokrichting de toekomst tegemoet gaat, en hoe de rol van de fokkers daarin cruciaal is.

Tekst: Carmen Peters.
Overname zonder bronvermelding is niet toegestaan.

 

€ 58,25 per jaar

Lidmaatschap KWPN Database

  • Betrouwbaar, compleet & overzichtelijk
  • Predicaten, prestaties, moederlijnen en nakomelingen
  • Van KWPN-goedgekeurde en -erkende hengsten ook: verrichtingscijfers en -rapportages en fokregistraties
Abonneer nu
€ 119,40 per jaar

Lidmaatschap KWPN

Word nu lid

Official partners


Het KWPN maakt gebruik van cookies

Wij vragen uw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie is beschikbaar in ons cookiebeleid.

Cookiebeleid