Rijpaard


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

Gisteren publiceerde LTO op de website Nieuwe Oogst een artikel over de Nederlandse paardensector. Met een omzet van 2 miljard euro per jaar, 10.000 bedrijven en 450.000 dieren is de Nederlandse paardensector er één om rekening mee te houden. Hoeveel heeft de hippische sector nog te maken met de landbouw, waar het uit voortgekomen is? Heel wat, zo blijkt. En voor beide sectoren is open communiceren naar de maatschappij een uitdaging.

De populariteit van het Nederlandse paard is groot. De hengstenkeuring van het KWPN in Den Bosch is de grootste ter wereld en trekt een internationaal publiek. In Nederland worden de beste dressuur-, spring- en eventingpaarden ter wereld gefokt, getuige de World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH) ranking, waar het KWPN in 2018 fier bovenaan stond. Maar liefst 1,2 miljoen mensen volgen de paardensport in Nederland en het is, na voetbal, de sport met de grootste economische waarde.

Link
Nederland, paardenland dus. Dat beaamt Siem Korver, bijzonder hoogleraar Food, Farming and Agribusiness aan de economische faculteit van de Universiteit van Tilburg en ervaren bestuurder in de agrarische en hippische sector. Hij ziet duidelijk een link tussen de twee. "Vroeger waren paarden werkzaam in de landbouw. Dat is voorbij. Paarden worden nu voor de sport of recreatief gebruikt", licht Korver toe. "De sector is enorm geprofessionaliseerd en er gaan miljarden in om. Met 450.000 paarden in Nederland is het een sector die inhoud geeft aan het platteland. Veel mensen met paarden hebben een link met landbouw. Je ziet dat veel agrariërs hun bedrijf hebben verbreed met een paardentak of volledig zijn overgestapt."

Overeenkomsten
Er zijn meer overeenkomsten, aldus Korver. "Net als in de veehouderij heb je bij paarden te maken met welzijn, diergezondheid, identificatie en registratie. Ook de fokkerij en de rol van stamboeken zijn vergelijkbaar. Paardenfokkerij is, net als bij bloembollen, planten, koeien of varkens, een vorm van veredelen. Je bepaalt een fokdoel, zet een stip op de horizon en gaat kijken hoe je daar komt", legt hij uit. "Daarnaast heb je in de paardensector te maken met de markt: wat voor paarden worden er gevraagd? Hoe moeten we die fokken, houden en trainen? Zo krijg je een keten, met een duidelijk belang voor wat de gebruiker wil. Net als in de landbouw. De sectoren kunnen ook van elkaar leren. Bijvoorbeeld in de aanpak van dierziektes."

Overstap
Een van oorsprong agrarische familie die de overstap naar paarden succesvol heeft gemaakt, is Hendrix uit Baarlo. Springruiter Michel Hendrix: "Mijn opa had een gemengd bedrijf met koeien en akkerbouw. Later richtte hij zich helemaal op springpaarden." Inmiddels is Stal Hendrix, met Michel, zijn vader Paul, diens broer Emile en zijn zoon Tim, wijd en zijd bekend als adres om topspringpaarden te kopen.

Overeenkomsten
"De stal bestaat zo'n veertig jaar, maar ik zie nog veel overeenkomsten met de landbouw. We hebben een grote opfokstal. Daarbij heb je te maken met weidebeheer en management van jonge dieren. We hebben laatst een nieuwe loopstal gebouwd. Daarbij hebben we veel afgekeken uit de veehouderijsector. Het houden van jonge paarden komt daar veel mee overeen, vind ik." Her en der in Nederland zijn er initiatieven die de paardensector naar een nog hoger plan moeten tillen. Equestrian Centre de Peelbergen in Limburg is er een van. Hendrix is er positief over. "Onze regio is actief op paardensportgebied en De Peelbergen is een enorme aanwinst. Er hebben zich enorm veel buitenlanders in deze buurt gevestigd de laatste jaren. Daar komt natuurlijk handel van, dat is mooi."

Spin-off
Korver is het daarmee eens. "Wereldwijd zijn er veel mensen geïnteresseerd in paarden. Zij treffen hier veel goede paarden op een kleine oppervlakte, een fantastische infrastructuur en veel kennis. De spin-off is gigantisch positief voor Nederland", stelt hij. "Paarden hebben een grotere exportwaarde dan bloembollen en de sector kan zich goed positioneren op handelsmissies. De landbouw kan nog wat leren van de manier waarop men met het paard omgaat. Er is veel kennis om het paard als topsporter te laten excelleren."

Uitdagingen
Uitdagingen zijn er ook. Wiens taak is het om de verdere ontwikkeling van de paardensector te stimuleren, dat van een stamboek? "Een internationaal evenement als de KWPN-hengstenkeuring is natuurlijk een geweldig podium, maar elk paardenbedrijf en iedere ruiter moet zich hardmaken om ons paard en onze sector goed neer te zetten", meent Hendrix. Korver erkent dat het positief werkt als een stamboek bekendstaat als 'sterk merk', maar stelt dat dat merk wordt gemaakt door de fokkers. "Stamboeken zijn er om hen te faciliteren, net als CRV bij koeien."

Positief daglicht
De hoogleraar vindt dat de hippische sector bij uitstek geschikt is om de landbouw in een positief daglicht te stellen. "Paarden zijn gezelschapsdieren en heel aaibaar. Maak daar gebruik van. Maatschappelijke druk kun je alleen ontkrachten door open en transparant te zijn en te blijven luisteren naar en te communiceren met de maatschappij", zegt hij. "Kijk naar het onlangs gehouden Jumping Amsterdam: fantastisch hoeveel jonge mensen daar rondlopen en enthousiast zijn. Zij komen niet zozeer voor de topsport, maar echt voor het dier. Paarden geven veel plezier, dat is het bijzondere van de paardensector."

Bron: LTO

€ 58,25 per jaar

Lidmaatschap KWPN Database

  • Betrouwbaar, compleet & overzichtelijk
  • Predicaten, prestaties, moederlijnen en nakomelingen
  • Van KWPN-goedgekeurde en -erkende hengsten ook: verrichtingscijfers en -rapportages en fokregistraties
Abonneer nu
€ 119,40 per jaar

Lidmaatschap KWPN

Word nu lid

Official partners


Het KWPN maakt gebruik van cookies

Wij vragen uw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie is beschikbaar in ons cookiebeleid.

Cookiebeleid