Rijpaard


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

Op vrijdag 15 maart 2019 zal vanaf 19.30 uur onze algemene jaarvergadering van de vereniging van warmbloedpaardenfokkers Noord-Groningen & Oldambt gehouden worden in Hotel-Restaurant ‘De Boegschroef’, Handelskade West 12-16 te Delfzijl. Wij nodigen u van harte uit tot het bij wonen van deze vergadering. Leden van het Jong KWPN zijn ook van harte welkom.

AGENDA:

1. Opening

2. Notulen jaarvergadering 8 maart 2018

3. Mededelingen en ingekomen stukken

4. Jaarverslag secretaris

5. Jaarverslag penningmeester

6. Verslag kascommissie

7. Benoeming nieuw lid kascommissie

8. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar mw. L.J.F. de Bont Tegenkandidaten kunnen tot een uur voor aanvang van de vergadering worden ingediend bij de voorzitter.

9. Mededelingen KWPN regio Groningen

10. Bespreking keuring 2018/2019

11. Excursie 2019

12. Rondvraag

13. Na de pauze zal het woord worden gegeven aan de spreker van deze avond, dhr. Tjoelker die werkzaam is bij het bedrijf ECOstyle BV uit Oosterwolde. Dhr. Tjoelker wil ons graag meer wegwijs maken in het gebruik van natuurlijke geneesmiddelen in de paardenhouderij. Dit zal hij doen aan de hand van de volgende onderwerpen: de verstoorde balans in grasland en het lichaam van het paard, darmproblemen/koliek, luchtwegproblemen en natuurlijke pijnstilling.

14. Sluiting

We hopen u allen te mogen begroeten op vrijdag 15 maart.

€ 58,25 per jaar

Lidmaatschap KWPN Database

  • Betrouwbaar, compleet & overzichtelijk
  • Predicaten, prestaties, moederlijnen en nakomelingen
  • Van KWPN-goedgekeurde en -erkende hengsten ook: verrichtingscijfers en -rapportages en fokregistraties
Abonneer nu
Tarief 2019: € 119,40

Lidmaatschap KWPN

  • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
  • Onbeperkt toegang tot de Database en KWPN.tv
  • Deelname aan alle activiteiten
  • Registreer uw fokproduct
  • Bied uw paard of veulen aan op KWPN Marktplaats
Word nu lid

Official partners


Het KWPN maakt gebruik van cookies

Wij vragen uw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie is beschikbaar in ons cookiebeleid.

Cookiebeleid