Rijpaard


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

Wat vindt Nederland? Hoe denken zij over het houden van paarden en de inzet van paarden voor recreatie, sport en topsport? In opdracht van het Trendpanel Paard is in kaart gebracht hoe de Nederlandse bevolking staat tegenover het houden van paarden, paardrijden en de paardensport. Aan het onderzoek werkten ruim 2.500 mensen mee. Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders overwegend positief staan tegenover activiteiten met paarden. Het onderzoek wordt officieel gepresenteerd op 13 september tijdens de Hippische Ondernemer Dag op Horse Event.

Het onderzoek komt tegemoet aan de grote behoefte die binnen de hippische sector leeft om in kaart te brengen hoe de Nederlandse bevolking staat tegenover het houden van paarden, paardrijden en de paardensport. Want ondanks de professionalisering van de sport, de bewezen positieve invloed van het paard op de mentale groei van mensen, ontwikkeling van keurmerken en andere welzijnsmaatregelen, lijken hippische ondernemers, paardeneigenaren, ruiters en andere belanghebbenden soms lijnrecht tegenover de samenleving te staan wanneer one-issue partijen de media weten te halen of individu heftige reacties geven op activiteiten met paarden via sociale media.

Het onderzoek naar de publieke opinie is uitgevoerd door Zest Marketing in opdracht van Trendpanel Paard. Uit het onderzoek dat door ruim 2500 respondenten is ingevuld, blijkt dat verreweg de meeste Nederlanders voorstander zijn van het houden van paarden. Ook het sporten met paarden stuit nauwelijks op tegenstand. Veel Nederlanders nemen een neutrale houding aan als het gaat om hobbymatig paardrijden en de (top)sport. Een grote neutrale, beïnvloedbare doelgroep, waarin voor de sector in de toekomst nog veel winst valt te behalen.

Naast een overheersend positief sentiment zijn er ook thema’s waar de sector mee aan de slag kan én moet. Zo is de Nederlander bijvoorbeeld ook gevraagd naar zijn visie op de rol van het paard in de maatschappij, de wijze waarop paarden gehouden moeten worden en de verantwoordelijkheden van paardeneigenaren. Het onderzoek geeft daarnaast ook veel informatie over de voorkennis van de Nederlandse bevolking over paarden.

Presentatie onderzoeksresultaten
Op 13 september, tijdens de Hippische Ondernemer Dag op Horse Event, wordt het onderzoek officieel gepresenteerd. De uitkomsten worden gedeeld en we gaan ook samen in gesprek over de rol die iedere hippische ondernemer, paardeneigenaar, ruiter en andere belanghebbende kan pakken in het behouden van het positieve sentiment in de samenleving. Maatschappelijk dialoog omdat het moet én kan. U bent er ook bij, toch? 

 

€ 59,50 per jaar

Lidmaatschap KWPN Database

  • Betrouwbaar, compleet & overzichtelijk
  • Predicaten, prestaties, moederlijnen en nakomelingen
  • Van KWPN-goedgekeurde en -erkende hengsten ook: verrichtingscijfers en -rapportages en fokregistraties
Abonneer nu
Nu € 59,75

Lidmaatschap KWPN

  • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
  • Onbeperkt toegang tot de Database en KWPN.tv
  • Deelname aan alle activiteiten
  • Registreer uw fokproduct
  • Bied uw paard of veulen aan op KWPN Marktplaats
Word nu lid

Official Partners