Rijpaard


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

Ons bereikte het droevige bericht van het plotselinge overlijden van Ko Goedegebure, oud-directeur van het KWPN. Goedegebure heeft zich gedurende vele jaren ten dienste gesteld van onze vereniging. Zo had hij van 1978 t/m 1989 zitting in het Hoofdbestuur, vanaf 1987 t/m 1989 was hij dagelijks bestuurslid en penningmeester. Ook was hij in het verleden bestuurslid van Indoor Zeeland en bestuurslid van de Stichting Proefbedrijf Paardenhouderij in Brunssum. De vooruitstrevende Goedegebure was een van de voorvechters van kunstmatige inseminatie als nieuwe voortplantingstechniek en samen met Andrie de Buck initiatiefnemer voor het eerste KI-station in Nederland, te weten in Oostkapelle - Zeeland. Gedurende 12 jaar (t/m 1996) was hij actief als voorzitter van de KWPN KI-commissie.

Goedegebure was destijds de initiatiefnemer voor de afdeling Zeeland. Deze regio viel in het verleden onder Noord-Brabant. Op 19 december 1977 werd in Goes een principebesluit genomen dat Zeeland een zelfstandige afdeling werd m.i.v. 01-01-1978. Samen met de heren Van Nieuwenhuijzen, Riemens en Brooijmans richtte Goedegebure de regio Zeeland op. Hij werd met voorkeursstemmen voorzitter en had van 1978 t/m 1994 zitting in het afdelingsbestuur.

In 1994 trad hij wederom toe tot het Algemeen Bestuur als secretaris/penningmeester, maar twee jaar later nam hij afscheid van zijn collega-bestuursleden om de vereniging te leiden als directeur. Hij bekleedde deze functie van 1 juli 1996 t/m 31 augustus 2003.

Kenmerkend voor Goedegebure was zijn enorme inzet voor de vereniging, waarbij hij de belangen van de fokkers voorop stelde. Een bescheiden man van weinig woorden, maar wat hij zei kwam hij na. Hij stelde zich volledig ten dienste van de leden. Ook als fokker had hij succes: samen met Louis Reijnierse fokte hij onder meer het voormalige Grand Prix-paard van Anne van Olst Taikoen (Negro uit Cigonda ster pref v.Rothschild).

Ko Goedegebure was net terug van een week Parijs toen hij in het bijzijn van zijn vrouw onwel werd. Goedegebure is 78 jaar geworden.

Wij wensen zijn familie en nabestaanden veel sterkte toe met dit grote verlies.

Overlijdensbericht

Foto: Jacob Melissen

€ 59,50 per jaar

Lidmaatschap KWPN Database

  • Betrouwbaar, compleet & overzichtelijk
  • Predicaten, prestaties, moederlijnen en nakomelingen
  • Van KWPN-goedgekeurde en -erkende hengsten ook: verrichtingscijfers en -rapportages en fokregistraties
Abonneer nu
Nu € 59,75

Lidmaatschap KWPN

  • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
  • Onbeperkt toegang tot de Database en KWPN.tv
  • Deelname aan alle activiteiten
  • Registreer uw fokproduct
  • Bied uw paard of veulen aan op KWPN Marktplaats
Word nu lid

Official Partners