Rijpaard


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

In de Ledenraadsvergadering van 23 oktober jl. stond de conceptbegroting 2020 op de agenda. Roelof Bos, het nieuwe hoofd Financiën & Algemene Zaken, lichtte de Ledenraad de conceptbegroting toe, nadat deze eerder al met de Financiële Commissie (te weten voorzitter Edwin Lammerse, Gerard van den Nieuwendijk, Sjaak Mastenbroek en Perry Boogaard) in detail was besproken. Uitgangspunten zijn de te verwachte aantallen leden en veulenregistraties, waarbij wordt gestuurd op kostenbeheersing en gestreefd naar een positief resultaat voor 2020.

Edwin Lammerse gaf namens de Financiële Commissie aan in te stemmen met de conceptbegroting. De komende weken wordt deze in de regio’s besproken tijdens de najaarsledenvergaderingen, waar u ook met uw vragen terecht kan. Hierna komt het voor definitieve vaststelling terug in de Ledenraad van 11 december a.s.. Een toelichting op de conceptbegroting wordt gepubliceerd in het KWPN Magazine van november.

Bekijk de gehele nieuwsbrief

€ 59,50 per jaar

Lidmaatschap KWPN Database

  • Betrouwbaar, compleet & overzichtelijk
  • Predicaten, prestaties, moederlijnen en nakomelingen
  • Van KWPN-goedgekeurde en -erkende hengsten ook: verrichtingscijfers en -rapportages en fokregistraties
Abonneer nu
Nu € 59,75

Lidmaatschap KWPN

  • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
  • Onbeperkt toegang tot de Database en KWPN.tv
  • Deelname aan alle activiteiten
  • Registreer uw fokproduct
  • Bied uw paard of veulen aan op KWPN Marktplaats
Word nu lid

Official Partners