Rijpaard


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

Uit de verschillende fokkerscafés is gebleken dat KWPN-leden graag door het stamboek worden geholpen met de afzet van hun jonge paarden. Hierop inspelend is het KWPN gestart met een pilot voor het verkopen van jonge paarden. Vanuit het KWPN is Wim Versteeg in zijn nieuwe rol nauw betrokken bij deze pilot.

“We zijn recent gestart op het centrum met de verkoop van jonge paarden. Gekeken wordt naar mogelijkheden om de leden te faciliteren op het gebied van afzetbevordering. Kort gezegd houdt het in dat de beschikbare stallen die vrijkomen wanneer hengsten/merries gedurende het verrichtingsonderzoek / de EPTM-testen tussentijds verlaten worden benut om jonge paarden zadelmak te maken, te trainen, zo nodig te bemiddelen bij verkoop en eventueel ook export klaar te laten maken”, legt Wim Versteeg uit.

Aanleiding is het verzoek van de leden vanuit de diverse fokkerscafés in het land. Op de vraag of afzetbevordering een taak voor het stamboek is gaf ruim 60% van de respondenten aan dat te vinden in het geval van veulens en ook ruim 60% in het geval van jonge paarden. De Online Veulenveilingen zijn al een bewezen instrument waar veel fokkers gebruik van maken. De geveilde veulens worden tegen realistische prijzen goed verkocht, ook naar het buitenland. De deelnemende leden tonen zich zeer tevreden over onder meer de laagdrempeligheid, het gemak en de service over de online veulenveiling. De wens was er om de leden ook te faciliteren bij de vermarkting van jonge paarden.

Het KWPN krijgt met regelmaat de vraag naar jonge en gereden paarden, veelal uit het buitenland. Geïnteresseerden werden verwezen naar de online KWPN Marktplaats en de zoekvraag werd op de website geplaatst. Met dit nieuwe initiatief faciliteert het KWPN de leden actief door ze zo breed mogelijk te ontzorgen.

Wim vervolgt: “Het team medewerkers op het KWPN-centrum is volledig ingericht op het zadelmak maken en trainen van jonge paarden. De eigenaren stallen hun paarden voor, in beginsel, twee maanden op het KWPN-centrum tijdens de pilotfase tegen een tarief van €650,- euro per maand (exclusief btw). Na twee maanden kunnen ze besluiten om het paard op te halen, verder door te laten trainen of voor verkoop aan te bieden waarbij het KWPN graag bemiddelt. De paarden moeten bij bemiddeling voor verkoop volledig klinisch en röntgenologisch gekeurd zijn.” Het is dus ook mogelijk dat de paarden puur voor zadelmakmaken/training naar het KWPN-centrum komen, zonder dat verkoop aan de orde is.

Momenteel vindt er een kleinschalige pilot plaats met enkele 3-jarige paarden die in training staan voor de verkoop. Indien een paard klaar is voor de verkoop zal het KWPN het paard via de eigen kanalen voor de verkoop aanbieden en hierin faciliteren, maar de transactie is volledig tussen KWPN-lid en koper en het KWPN treedt niet op als handelaar of commissionair. Wanneer er voldoende paarden op het centrum in training staat behoren ook kijkdagen tot de mogelijkheden om de paarden onder de aandacht te brengen bij potentiele kopers.

 

€122,50 per jaar

Lidmaatschap KWPN

  • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
  • Onbeperkt toegang tot KWPN.tv
  • Gratis advertenties plaatsen op KWPN Horses for Sale
Word nu lid
€22,- per jaar

JongKWPN lidmaatschap

  • Ben jij tussen de 16 en 30 jaar?
  • Ben jij geïnteresseerd in fokkerij en sport? 

Dan is JongKWPN vast en zeker iets voor jou! JongKWPN biedt een gevarieerd programma. 

Word nu lid

Official Partners