Rijpaard


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen


In de voorgaande Ledenraadsvergadering van 23 oktober jl. is de conceptbegroting 2020 gepresenteerd en toegelicht, nadat de Financiële Commissie deze al op detailniveau met de penningmeester had besproken en hierover positief heeft geadviseerd. Uitgangspunten zijn de te verwachte aantallen leden en veulenregistraties, waarbij wordt gestuurd op kostenbeheersing en gestreefd naar een positief resultaat voor 2020.

De afgelopen weken is de conceptbegroting in de regio’s besproken. In de Ledenraadsvergadering van woensdag 18 december jl. stond de Begroting 2020 voor definitieve vaststelling op de agenda van de Ledenraad, die vervolgens haar goedkeuring gaf op zowel de begroting als het jaarplan. Een toelichting op de conceptbegroting is reeds gepubliceerd in het KWPN Magazine van november.

Lees hier de hele nieuwsbrief n.a.v. de Ledenraadsvergadering

€ 59,50 per jaar

Lidmaatschap KWPN Database

  • Betrouwbaar, compleet & overzichtelijk
  • Predicaten, prestaties, moederlijnen en nakomelingen
  • Van KWPN-goedgekeurde en -erkende hengsten ook: verrichtingscijfers en -rapportages en fokregistraties
Abonneer nu
€ 119,50 per jaar

Lidmaatschap KWPN

  • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
  • Onbeperkt toegang tot de Database en KWPN.tv
  • Deelname aan alle activiteiten
  • Registreer uw fokproduct
  • Bied uw paard of veulen aan op KWPN Marktplaats
Word nu lid

Official Partners