Rijpaard


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

Op de agenda van de Ledenraadsvergadering stonden enkele (her)benoemingen.  De heer mr. L.J.A. Crompvoets, voorzitter van de arbitragecommissie, was aftredend en herkiesbaar. Hij is in de Ledenraadsvergadering herbenoemd. Op 19 oktober 2018 is de heer Mr. C.M. van der Corput (voorzitter) afgetreden als lid van de Commissie van Beroep en op 8 mei 2019 mevrouw Mr. A.J.M. Breedveld-van Beeck Calkoen (plv. voorzitter), waarmee er een vacature is ontstaan voor voorzitter en plv. voorzitter. De heer mr. C.P.C. Kuijs is benoemd als voorzitter van de Commissie van Beroep, en tevens als plaatsvervangend voorzitter voor de Arbitragecommissie. De heer mr. P.P.M. Wijnands is benoemd als plaatsvervangend voorzitter van de Commissie van Beroep, alsmede als arbiter van de Arbitragecommissie.

Bij de Herkeuringscommissie Springen is Arie Hamoen herbenoemd voor een tweede periode, met ingang van december 2019. Bij de Herkeuringscommissie Gelders paard is de heer Harrie Derks per december herbenoemd voor zijn tweede periode. Voor wat betreft de Herkeuringscommissie Tuigpaard kan Henk Rootveld niet herbenoemd worden voor een volledige tweede termijn van drie jaar vanwege het bereiken van de maximale leeftijd. Hij is herbenoemd voor de duur van het voorjaarsverrichtingsonderzoek 2020.
Met het aftreden van Henk Rootveld ontstaat er een vacature voor lid Herkeurings­­-commissie Tuigpaard. De Ledenraad ging akkoord met het voorstel van het Algemeen Bestuur om aftredend Hengstenkeuringscommissielid Tuigpaard Lammert Tel te benoemen als lid van de Herkeuringscommissie Tuigpaard voor een periode van drie jaar. Deze periode van drie jaar gaat in nadat Henk Rootveld is afgetreden.
Tevens stond de herbenoeming van Algemeen Bestuurslid René van Klooster op de agenda. De Vertrouwenscommissie adviseerde de Ledenraad om akkoord te gaan met een herbenoemi1ng van drie jaar. Met het vertrek van Sjaak Mastenbroek is er een vacature ontstaan in de Financiële commissie. De Vertrouwenscommissie stelde voor om Gertjan Petter toe te voegen aan de commissie. De Ledenraad ging akkoord met beide voordrachten.

Afscheid Ledenraadsleden
Van twee Ledenraadsleden werd afscheid genomen: Eric Naberink wordt vervangen door Hendrik Jan de Wolde namens Regio Drenthe. Voorzitter Andries van Daalen dankte de aanwezige Sjaak Mastenbroek voor de inbreng van zijn kennis en tijd, Ans van Oort volgt Sjaak op namens de regio Noord-Brabant. De vertrekkende Ledenraadsleden ontvangen een KWPN-jas als waardering voor hun inzet voor de vereniging.

Lees hier de hele nieuwsbrief n.a.v. de Ledenraadsvergadering

€ 59,50 per jaar

Lidmaatschap KWPN Database

  • Betrouwbaar, compleet & overzichtelijk
  • Predicaten, prestaties, moederlijnen en nakomelingen
  • Van KWPN-goedgekeurde en -erkende hengsten ook: verrichtingscijfers en -rapportages en fokregistraties
Abonneer nu
€ 119,50 per jaar

Lidmaatschap KWPN

  • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
  • Onbeperkt toegang tot de Database en KWPN.tv
  • Deelname aan alle activiteiten
  • Registreer uw fokproduct
  • Bied uw paard of veulen aan op KWPN Marktplaats
Word nu lid

Official Partners