Rijpaard


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen


Sinds april 2016 is de selectiemethode tegen osteochondrose uitgebreid met het D-OC predicaat middels een genoomonderzoek, naast het bestaande PROK-onderzoek. Voor bijna 10.000 paarden is dit genoomonderzoek inmiddels uitgevoerd. In de vereniging is een driejarige periode afgesproken om leden kennis te laten maken met deze nieuwe vorm van selectie en vanuit de Ledenraad is gevraagd om 2019 als evaluatiejaar te benutten. In de Ledenraad zijn de belangrijkste bevindingen, zowel wetenschappelijk als verenigingstechnisch, doorgenomen en is het advies van de Fokkerijraad Rijpaard en het Algemeen Bestuur besproken.

Het advies van de Fokkerijraad Rijpaard aan het Algemeen Bestuur is om te kiezen voor het PROK-onderzoek en bijbehorende certificaat te laten vervallen voor rijpaardmerries en uitsluitend door te gaan met het D-OC predicaat.
Echter vanuit de regiovergaderingen blijkt dat er een groot draagvlak is voor genoom-selectie, maar dat er door de ingewikkelde materie nog veel vragen zijn en onwetendheid bestaat onder de leden. Vanwege deze reden adviseerde het Algemeen Bestuur om te kiezen voor de optie om PROK naast D-OC te laten bestaan. Gezien het tempo waarin de behoefte voor PROK afneemt, zal het te zijner tijd stoppen. De Ledenraad heeft dit advies overgenomen. Na een periode van drie jaar (2020 t/m 2022) wordt opnieuw een evaluatie uitgevoerd. De komende periode wordt de voorlichting over D-OC vereenvoudigd en geïntensiveerd.

Lees hier de hele nieuwsbrief n.a.v. de Ledenraadsvergadering

€ 59,50 per jaar

Lidmaatschap KWPN Database

  • Betrouwbaar, compleet & overzichtelijk
  • Predicaten, prestaties, moederlijnen en nakomelingen
  • Van KWPN-goedgekeurde en -erkende hengsten ook: verrichtingscijfers en -rapportages en fokregistraties
Abonneer nu
€ 119,50 per jaar

Lidmaatschap KWPN

  • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
  • Onbeperkt toegang tot de Database en KWPN.tv
  • Deelname aan alle activiteiten
  • Registreer uw fokproduct
  • Bied uw paard of veulen aan op KWPN Marktplaats
Word nu lid

Official Partners