Rijpaard


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

Het Veterinair reglement van het KWPN stelt al langer dat merries die op het KWPN-centrum verblijven in het kader van hun EPTM, ingeënt dienen te zijn tegen rhinopneumonie. De Ledenraad heeft besloten dit met ingang van het voorjaarsonderzoek voor rijpaardhengsten, die op 23 maart van start gaat, eveneens voor hengsten verplicht te stellen.

Het KWPN wil, gezien de landelijke ontwikkelingen en de ervaringen uit het verleden, het risico omtrent infectie op het KWPN-centrum verlagen. Om die reden is het beleid rondom inenten tegen rhino, op advies van de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht, van paarden die op het KWPN-centrum verblijven aangescherpt.

Concreet houdt dit in, dat de hengsten die op 23 maart a.s. aangeleverd gaan worden voor het voorjaarsonderzoek voor rijpaard- en Gelderse hengsten, hun basisenting voor rhinopneumonie op orde dienen te hebben. Alle eigenaren van aangewezen hengsten zijn hiervan reeds vorige week op de hoogte gebracht.

Klik hier voor het Veterinair Reglement

€ 59,50 per jaar

Lidmaatschap KWPN Database

  • Betrouwbaar, compleet & overzichtelijk
  • Predicaten, prestaties, moederlijnen en nakomelingen
  • Van KWPN-goedgekeurde en -erkende hengsten ook: verrichtingscijfers en -rapportages en fokregistraties
Abonneer nu
€ 119,50 per jaar

Lidmaatschap KWPN

  • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
  • Onbeperkt toegang tot de Database en KWPN.tv
  • Deelname aan alle activiteiten
  • Registreer uw fokproduct
  • Bied uw paard of veulen aan op KWPN Marktplaats
Word nu lid

Official Partners