Rijpaard


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

Eerder deze week communiceerden wij dat er verschillende maatregelen zijn genomen met betrekking tot de KWPN-activiteiten i.v.m. het Coronavirus. Ook de fokadviesdagen zijn komen te vervallen, net als de fysieke hengstenshows. Enkele hengstenshows zijn daarom online te volgen. Naast de hengstenshows is het ook mogelijk om het fokadvies op andere wijze te verkrijgen dan een fokadvies.

Gelukkig zijn er andere mogelijkheden om extra inzicht ten behoeve van uw hengstenkeuze te krijgen, waaronder het aanvragen van online fokadvies, het inzien van de fokwaarden van de hengsten en speciaal voor KWPN-leden: de KWPN Inteelttool.

Online fokadvies
Nu een heel aantal hengstenshows geen doorgang vindt is het online fokadvies één van de mogelijkheden om toch een weloverwogen hengstenkeuze te kunnen maken. Het is namelijk mogelijk om fokadvies voor uw merrie online aan te vragen. U geeft hierbij aan om welke merrie het gaat, een korte omschrijving inclusief de sterke en verbeterpunten van de merrie. Vervolgens kunt u eventueel aangeven of u een voorkeur heeft voor een jonge of  bewezen hengst. Na het toevoegen van enkele foto’s van uw merrie is er voldoende informatie en na verzending van uw aanvraag wordt deze in behandeling genomen op de afdeling Inspectie en toegewezen aan een KWPN-inspecteur. Indien nodig vraagt hij of zij nog aanvullende informatie bij u op. Uw aanvraag wordt z.s.m. in behandeling genomen, maar het kan tien werkdagen duren voordat u het fokadvies per e-mail krijgt toegestuurd. De inspecteur baseert zijn of haar advies op hengsten die zijn goedgekeurd of erkend bij het KWPN. Aanvragen online fokadvies.

Inteelttool voor KWPN-leden
KWPN-leden kunnen via Mijn KWPN de hengstenkeuze voor hun merrie(s) verder onderbouwen door zich te verdiepen in de resultaten omtrent inteelt en verwantschap van de beoogde ouderdieren. Deze handige online tool is alleen beschikbaar voor de fokrichtingen tuigpaard, Gelders paard en dressuur, aangezien in deze fokrichtingen inteelt en verwantschap een aandachtspunt is. Via deze inteelttool kunt u eenvoudig zien welke hengsten er bij uw merrie passen v.w.b. inteelt en bloedspreiding. De tool is beschikbaar voor merries die minimaal 3 jaar oud zijn (of worden in het huidige jaar), de berekening is niet beschikbaar voor de fokrichting rijpaard. Ga naar de inteelttool.

Verwantschapspercentage
Met het verwantschapspercentage krijgt u inzicht in hoe uniek het veulen, dat u wilt fokken, zal worden ten opzichte van de gekozen populatie. Bij het toepassen van de inteelttool wordt het verwantschapspercentage van het veulen ook vermeld. Hoe lager het verwantschapspercentage, des te unieker is het mogelijke veulen binnen de populatie. Het verwantschapspercentage is de genetische variatie tussen de dieren, waar het inteeltpercentage enkel iets zegt over de genetische variatie binnen een dier. Een toelichting op de percentages treft u aan op de betreffende pagina. Ga naar de inteelttool.

Virtuele stamboom
Indien u bij de inteelttool per hengst de details raadpleegt (d.m.v. het oranje plusje), wordt de virtuele stamboom van het veulen zichtbaar. Het is tevens mogelijk om de inteelt te berekenen voor hengsten uit een andere fokrichting. U kunt bijvoorbeeld fokrichting ‘Gelders paard’ kiezen, ook als u uw Gelderse merrie graag met een dressuurhengst of tuigpaardhengst zou willen laten dekken. U krijgt dan toch de gegevens ten opzichte van de Gelderse populatie, want daar wilt u het veulen tenslotte registreren. Ga naar de inteelttool.

Fokwaarden
Uiteraard hebben we naast alle andere mogelijkheden ook nog de fokwaarden die u kunnen helpen in de te maken hengstenkeuze! Fokwaarden drukken in cijfers uit hoe een hengst vererft ten opzichte van de totale populatie en geven een indicatie wat u met een bepaalde hengstenkeuze zou kunnen verwachten. De fokwaarden worden opgebouwd aan de hand van verschillende informatiebronnen. Dit zijn sportstanden, van zowel nationale als internationale wedstrijden, en de resultaten van KWPN-evenementen, zoals keuringen en aanlegtesten. Het KWPN kent drie verschillende typen fokwaarden. De sportfokwaarde wordt voor het springen, de dressuur en de aangespannen tuigpaardensport berekend. Naast een fokwaarde voor exterieur wordt er voor de rijpaarden ook een fokwaarden voor gezondheid berekend (genoomfokwaarde D-OC).

Fokwaarden lezen
Fokwaarde is een begrip dat niet voor iedereen even vanzelfsprekend is. Want hoe moet u de fokwaarden lezen? Zoals we de schofthoogte van en paard uitdrukken ten opzichte van het vloeroppervlak, zo moet ook het genetische niveau (de fokwaarde) van een paard uitgedrukt worden ten opzichte van iets. Dat iets, is het gemiddelde genetische niveau van alle KWPN-paarden in de populatie. Het gemiddelde drukken we uit in 100 punten. Om aan te tonen of een paard aantoonbaar beter of slechter vererft (het gemiddelde van de populatie), hebben we voor de sportfokwaarde gekozen voor tussenstappen van 20 punten. Paarden met een sportfokwaarde tussen de 80 (=100-20) en de 120 (=100+20) noemen we gemiddelde verervers. Ze zijn niet aantoonbaar beter of slechter dan de populatie en zullen dus niet veel bijdragen of verslechteren. Boven de 120 is duidelijk beter dan de gemiddelde populatie, boven de 140 is weer een stapje beter. Bij de exterieurfokwaarde en de gezondheidsfokwaarde werken we niet met stappen van 20, maar van 4 punten. Tussen de 96 en 104 is gemiddeld, elke toename van 4 punten is een stap beter dan het gemiddelde. Bij de detailkenmerken voor exterieur, gebaseerd op de lineaire scores, is elke stap van 4 punten een afwijking van het gemiddelde. De ruimte van de stap wordt bijvoorbeeld gemeten op twee uitersten: kort en lang, waar we 100 punten als gemiddeld beschouwen. Een fokwaarde van 91 punten betekent in dit geval dat de stap qua ruimte twee stappen naar lang neigt. Een positieve afwijking van het gemiddelde dus. Ga naar de fokwaarden.

 

€ 60,65 per jaar

Halfjaarslidmaatschap KWPN

  • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
  • Onbeperkt toegang tot KWPN.tv
  • Gratis advertenties plaatsen op KWPN Horses for Sale
Word nu lid
€22,- per jaar

JongKWPN lidmaatschap

  • Ben jij tussen de 16 en 30 jaar?
  • Ben jij geïnteresseerd in fokkerij en sport? 

Dan is JongKWPN vast en zeker iets voor jou! JongKWPN biedt een gevarieerd programma. 

Word nu lid

Official Partners


Het KWPN maakt gebruik van cookies

Wij vragen uw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie is beschikbaar in ons cookiebeleid.

Cookiebeleid