Rijpaard


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

Voor een gezonde paardenweide is het belangrijk dat u deze regelmatig onderhoudt met graszaad en de juiste bemesting. Gebruik de volgende tips en adviezen van Pavo voor een optimale paardenweide!

Om te beginnen is het goed om even stil te staan bij de verschillen tussen een paardenweide en een koeienweide. In de praktijk worden paardenweides namelijk nog heel vaak hetzelfde behandeld, terwijl dat niet zou moeten! Het verschil tussen deze twee zit hem vooral in de voedingswaarde van het gras, het groeipunt en de zode/ bodem.

Voedingswaarden
Melkgevende koeien moeten hard werken om zoveel mogelijk melk of vlees te produceren. Om deze koeien van voldoende voedingsstoffen te voorzien, worden koeienweides zeer regelmatig bemest. Ook selecteren koeienboeren bepaalde soorten Engels raaigras (ook wel productiegras genoemd) met een hoog energie-, eiwit- en suikergehalte. Voor paarden willen we juist gras dat suikerarmer en structuurrijker is.

Groeipunt
Een ander verschil is het groeipunt: daar waar het gras weer begint te groeien. Paarden grazen het gras heel kort af in tegenstelling tot koeien, die het gras met hun tong afsnijden. Een paardenweide heeft dan ook behoefte aan grassen met een heel laag groeipunt dat dicht bij de grond ligt. Op deze manier eten paarden het groeipunt niet op en kan het gras weer snel aangroeien. Ligt het groeipunt een heel stuk boven de grond, dan grazen paarden het zo op en komt het gras moeilijk weer op gang.

Bodem
Tot slot is een stevige zode, oftewel bodem, ook belangrijk bij een paardenweide: waar koeien rustig uren gaan liggen herkauwen, staan paarden bekend om hun beweeglijke hapje-stapje graaswijze en hard afzetten met de hoeven in de grond. Een paardenweide is anders dan een koeienweide. Het is dus belangrijk om een paardenweide ook anders te behandelen!

Tips voor een gezonde paardenwei:
1. Inzaaien / doorzaaien van de paardenweide

Probeer één keer in de 10-15 jaar de wei helemaal opnieuw in te zaaien of op zijn minst door te zaaien. Bij het opnieuw inzaaien wordt de grasmat doodgespoten en meestal na een reparatiebemesting opnieuw ingezaaid. Deze reparatiebemesting is heel belangrijk! Het is verstandig om eerst u bodem te laten analyseren, zodat u weet wat de ideale mineralensamenstelling van u bemesting moet zijn. Het lab Eurofins biedt o.a. een speciaal pakket aan voor paardenweides: EquiSoil. Aan de hand van de uitslag van een grondanalyse kan een bemestingsadvies gemaakt worden. Na het aanvullen van eventuele tekorten kan het graszaad de grond in.

Gebruik voor het inzaaien graszaad dat bestemd is voor een paardenweide, zoals Pavo GrassSeed, en geen graszaad voor een koeienwei. Ook doorzaaien is een optie. Bij het doorzaaien wordt in de bestaande grasmat het graszaad ingebracht. Het beste moment om in te zaaien of door te zaaien is in het najaar of eventueel het vroege voorjaar. De zomermaanden zijn minder geschikt.

2. Afwisselend weiden en maaien
Voor het behoud van een goede wei is het beter om de weide niet alleen maar te laten begrazen door paarden, maar dit af te wisselen met maaien. U zult zien dat het af en toe maaien een zeer positief effect heeft!

3. Paardenmest uit de wei halen
Niet het leukste klusje, maar haal de paardenmest zoveel mogelijk uit de wei. Dit is vooral belangrijk in verband met wormbesmetting, maar ook om het ontstaan van “bossen” te voorkomen.

4. Kunstmest voor de paardenweide
Als het voorjaar weer voor de deur staat, zijn veel mensen gewend dat er kunstmest gestrooid wordt. De “normale” kunstmest die hier meestal voor gebruikt wordt, bevat N-P-K, oftewel stikstof-fosfaat-kalium. De stikstof die in deze gewone kunstmest zit, komt na het strooien in een dag of tien vrij. Het gras krijgt hierdoor een enorme groeispurt en bevat zo relatief hoge eiwit- en suikergehaltes; prima voor koeien, maar voor paarden is dit absoluut niet gewenst.

Om deze reden heeft Pavo een kunstmest speciaal voor paardenweides ontwikkeld: Pavo FieldCare. Pavo FieldCare bevat een speciale stikstofverbinding, die langzaam (in 2 tot 3 maanden) vrijkomt. Deze vorm van stikstof heet ENTEC-Stikstof. Het voordeel hiervan is dat het gras goed groeit, maar zowel de suiker- als de eiwitgehaltes in het gras lager blijven. Daarnaast bevat Pavo FieldCare een aantal andere meststoffen, zoals fosfor, kalium, magnesium, natrium en zwavel; allemaal voedingsstoffen die belangrijk zijn voor een gezonde paardenweide!

Bemest vs. onbemest
Op deze foto is het verschil goed te zien tussen een bemeste en onbemeste paardenweidede: de buitenste weides zijn bemest met Pavo FieldCare, het middelste, lichtere veld is onbemest.

Pavo’s producttips:
Pavo FieldCare, kunstmest speciaal voor de paardenweide

 • Voor een goede en gezonde grasmat
 • Langzaam vrijkomende ENTEC-Stikstof
 • Bevat alle belangrijke meststoffen afgestemd op de paardenweide

Pavo GrasSeed, graszaad voor paardenweides

 • Laag groeipunt en extra structuur
 • Sterk grassoort bestand tegen vertrapping en kort grazen
 • Lage fructaanindex

Kijk voor meer informatie of advies over uw paardenweide op www.pavo.nl.

 
€ 59,50 per jaar

Lidmaatschap KWPN Database

 • Betrouwbaar, compleet & overzichtelijk
 • Predicaten, prestaties, moederlijnen en nakomelingen
 • Van KWPN-goedgekeurde en -erkende hengsten ook: verrichtingscijfers en -rapportages en fokregistraties
Abonneer nu
Nu € 59,75

Lidmaatschap KWPN

 • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
 • Onbeperkt toegang tot de Database en KWPN.tv
 • Deelname aan alle activiteiten
 • Registreer uw fokproduct
 • Bied uw paard of veulen aan op KWPN Marktplaats
Word nu lid

Official Partners