Rijpaard


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

Tot op heden was het niet mogelijk om kruisingsproducten tussen rijpaarden en tuigpaarden te registreren in de fokrichting tuigpaard. Naar aanleiding van de brainstormsessies in de werkgroep Inteelt en Verwantschap heeft de Fokkerijraad Tuigpaard geadviseerd dit wel als optie op te nemen in het registratiereglement. 

Jaarlijks worden er al zo’n 50 á 60 veulens geboren uit een combinatie tussen een rijpaard en een tuigpaard. Zoals gezegd werden deze veulens reglementair geregistreerd in de fokrichting rijpaard, waardoor het voor tuigpaardfokkers lastig was om met het veulen door te fokken in de tuigpaardrichting. Het lijkt erop dat de laatste jaren steeds meer fokkers bewust kiezen voor experimenten met andere fokrichtingen, juist om het verwantschapspercentage van het veulen te verlagen. Aangezien deze veulens een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de strijd tegen inteelttoename, heeft de Fokkerijraad geadviseerd de optie om deze kruisingsproducten ook als tuigpaard te registreren, mogelijk te maken. Inmiddels heeft de Ledenraad akkoord gegeven op deze plannen en kan de fokker van zo’n veulen vanaf dit jaar zelf kiezen of deze als rijpaard of als tuigpaard geregistreerd moet worden. Overigens kon de fokker bij een kruising tussen een Gelders paard en een tuigpaard al wel kiezen voor de fokrichting waarin hij wilde registreren.

Krijgt uw merrie dit jaar een veulen dat een kruising is tussen een tuigpaard en een rijpaard? Dan kunt u na aanmelding van uw veulen via MijnKWPN vervolgens per telefoon of e-mail aangeven dat u het veulen als tuigpaard wilt laten registreren. Indien wij geen bericht van u krijgen, dan blijft het veulen in de fokrichting rijpaard geregistreerd.

Lees meer over de uitkomsten van de brainstormsessies van de werkgroep Inteelt en Verwantschap in het KWPN Magazine van april, die vandaag bij KWPN-leden op de mat ligt.

Verwacht u binnenkort een veulen? Of bent u van plan in de toekomst te gaan fokken? Wij hebben handige tips, de meest gestelde vragen en informatie over het fokken en registeren van uw veulen(s) op een rijtje gezet. Tevens bieden wij nu een korting aan op het aanvragen van het D-OC-predicaat bij uw veulen, daarover leest u hier meer. Wilt u alvast genieten van de veulens van andere fokkers of uw eigen veulen(s) showen aan medefokkers? Word dan lid van de speciale Facebookgroep voor KWPN Veulens!

€ 59,50 per jaar

Lidmaatschap KWPN Database

  • Betrouwbaar, compleet & overzichtelijk
  • Predicaten, prestaties, moederlijnen en nakomelingen
  • Van KWPN-goedgekeurde en -erkende hengsten ook: verrichtingscijfers en -rapportages en fokregistraties
Abonneer nu
Nu € 59,75

Lidmaatschap KWPN

  • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
  • Onbeperkt toegang tot de Database en KWPN.tv
  • Deelname aan alle activiteiten
  • Registreer uw fokproduct
  • Bied uw paard of veulen aan op KWPN Marktplaats
Word nu lid

Official Partners