Rijpaard


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

Vorige week ging de export van paarden naar het buitenland alweer van start op één centrale locatie, namelijk bij Gelissen in Echt. Zij mochten vanaf dat moment weer paarden certificeren en exporteren. Na deze pilot van afgelopen week, wordt er vanaf 27 april op vier plaatsen de mogelijkheid gegeven om paarden te certificeren.

Certificerende bedrijven
Het Ministerie van LNV, de NVWA, de Sectorraad Paarden, de Vereniging Paarden Export en Transport Nederland en de Verenigde Sportpaardenhandel Nederland overlegde intensief. Daarna zijn er vier plaatsen aangewezen voor certificering. Dit gaat om Amstel Horse Hotel in Amstelveen, KWPN-sponsor Horses2Fly in Jistrum en Stal Koekkoek in Slagharen. Ook Gelissen Horse Transport mag na het uitvoeren van de pilot paarden blijven certificeren.

Overleg
Wanneer u een paard gecertificeerd wilt krijgen, kunt u dit regelen via één van de bovengenoemde bedrijven. Ook kunt u contact opnemen met uw eigen transporteur/exporteur. De genoemde bedrijven overleggen met de NVWA of de certificering op de gewenste locatie mogelijk is. Het kan zijn dat u naar een andere locatie moet, maar het certificeren is in ieder geval mogelijk.

Importeren
Vooralsnog streeft de Vereniging Paarden Export en Transport Nederland dat de andere locaties ook snel weer open mogen. Dit vooral omdat het buitenland paarden mag importeren en er in Duitsland en België geen beperkingen zijn.

Deze vereniging heeft als doel het behartigen van de belangen en het bevorderen van de import- en export van paarden (-sperma en/of -embryo’s). Dit binnen Europa en naar Derde Landen (buiten de EU). In de vereniging zijn expediteurs, transporteurs, exporteurs, handelsstallen, luchtvracht- en douaneagenten vertegenwoordigd.

Bron: Persbericht VPETN en VSN/Hoefslag
Foto: Shutterstock

€ 59,50 per jaar

Lidmaatschap KWPN Database

  • Betrouwbaar, compleet & overzichtelijk
  • Predicaten, prestaties, moederlijnen en nakomelingen
  • Van KWPN-goedgekeurde en -erkende hengsten ook: verrichtingscijfers en -rapportages en fokregistraties
Abonneer nu
€ 119,50 per jaar

Lidmaatschap KWPN

  • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
  • Onbeperkt toegang tot de Database en KWPN.tv
  • Deelname aan alle activiteiten
  • Registreer uw fokproduct
  • Bied uw paard of veulen aan op KWPN Marktplaats
Word nu lid

Official Partners