Rijpaard


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

Het KWPN heeft in goede samenwerking met de bij de Koepel Fokkerij van de Sectorraad Paarden aangesloten instanties strikte protocollen opgesteld voor zowel het chippen/schetsen als de stamboekkeuringen. De Sectorraad Paarden heeft de protocollen voor het chippen (voor paspoortconsulenten en voor de houders van de desbetreffende dieren) en de keuringen (voor functionarissen stamboeken en voor eigenaren/begeleiders) voorgelegd aan het Ministerie van LNV die ze heeft getoetst. Dit betekent dat de paspoortconsulenten weer afspraken kunnen inplannen bij de fokkers voor het chippen en schetsen van de veulens. Ook de in juli geplande stamboekkeuringen kunnen doorgaan, dit alles onder voorbehoud van nieuwe maatregelen vanuit de overheid.

Als het virus tegen die tijd nog steeds onder controle is, mogen per 1 juli groepen tot honderd personen bij elkaar komen. Het KWPN heeft samen met de Sectorraad Paarden een protocol met strikte richtlijnen opgesteld voor alle stamboeken om de 1.5 meter afstand tussen mensen te garanderen en het aantal bezoekers op de locatie te beperken. De stamboekkeuringen worden georganiseerd zonder publiek. De regio’s kunnen ook veulenkeuringen organiseren, in samenspraak met de KWPN-inspectie en ook volgens strikte richtlijnen. Maximaal  twee begeleiders per paard  worden toegelaten op de keuringsaccommodatie. De keuring wordt in chronologische volgorde afgewerkt met een vaste aanrijdroute, looproute en vertrekroute, zodat er geen kruisend verkeer is van deelnemers en eigenaren. Dit jaar worden er geen Centrale Keuringen georganiseerd. De graadverhogingen die normaliter op de Centrale Keuringen plaatsvinden (ster, (voorlopig) keur) kunnen, bij het voldoen aan de daarvoor geldende eisen, op de stamboekkeuring worden behaald. U kunt zich via de KWPN-website aanmelden voor de diverse keuringen, waarna u het gehele protocol krijgt toegestuurd.

Ook is er groen licht voor het chippen en schetsen van de veulens. De paspoortconsulenten zullen contact opnemen met de geregistreerden van de aangemelde veulens voor het maken van een afspraak. Het chippen en schetsen dient echter te geschieden volgens goedgekeurd protocol. Na goedkeuring zal de houder voorafgaand aan het bezoek een protocol toegestuurd krijgen door het stamboek, zodat de houder weet wat van hem verwacht wordt.

Evenementen met meer dan 100 bezoekers zijn vooralsnog niet toegestaan. De KWPN Kampioenschappen komen derhalve dit jaar te vervallen. Het voornemen is om in september op het KWPN-centrum de Blom Cup te verrijden en in oktober/november de Pavo Cup voorselecties in de regio met in Ermelo de finale.

Protocollen

€ 59,50 per jaar

Lidmaatschap KWPN Database

  • Betrouwbaar, compleet & overzichtelijk
  • Predicaten, prestaties, moederlijnen en nakomelingen
  • Van KWPN-goedgekeurde en -erkende hengsten ook: verrichtingscijfers en -rapportages en fokregistraties
Abonneer nu
Nu € 59,75

Lidmaatschap KWPN

  • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
  • Onbeperkt toegang tot de Database en KWPN.tv
  • Deelname aan alle activiteiten
  • Registreer uw fokproduct
  • Bied uw paard of veulen aan op KWPN Marktplaats
Word nu lid

Official Partners