Rijpaard


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

In de Ledenraadsvergadering van 3 juni jl. werd het concept geïntegreerd jaarverslag en jaarrekening 2019 gepresenteerd. Inhoud en cijfers zijn verwerkt in één geïntegreerd verslag dat aan de Ledenraad is verstrekt. De definitieve versie wordt binnenkort online gepubliceerd op KWPN.nl (onder ‘Publicaties’). Het jaarverslag geeft een overzicht van de ontwikkelingen, de activiteiten én de successen van het KWPN in 2019.

Het afgelopen jaar lag de focus op de leden, de basis van de vereniging en op kostenreductie. De debiteurenportefeuille is planmatig opgepakt wat mede heeft bijgedragen aan het positieve eindresultaat. Ook is aandacht gegeven aan de uitkomsten van de fokkerscafés. De signalen uit de fokkerscafés zijn leidraad voor de te nemen maatregelen om de werkorganisatie te verbeteren. Daaruit kwam naar voren dat de leden graag meer hulp krijgen bij de afzet van hun veulens en jonge paarden. Dit jaar wordt er daarom een nieuwe veiling opgezet voor 3-jarige paarden. Deze veiling zou eerst in april plaats vinden maar door de huidige coronacrisis wordt deze veiling verplaatst naar later in het seizoen. Ook werd dit jaar de eerste online veiling georganiseerd voor drachtige merries en embryo’s, en worden er dit veulenveilingseizoen extra online veulenveilingen georganiseerd. Zodra het weer mogelijk is worden er later dit jaar ook weer diverse fokkerscafés door het land georganiseerd.

Roelof Bos, Hoofd Financiën, nam het woord aangaande de financiële cijfers. 2019 was financieel een spannend jaar maar is desalniettemin met een positief resultaat afgesloten. Er is veel ingezet op daling van de debiteuren, met resultaat. Het aantal FTE’s is afgenomen en daardoor ook de personeelskosten, de grootste kostenpost van het KWPN. De sponsorinkomsten zijn fors gestegen en ook de opbrengsten uit de (online) veilingen zijn toegenomen. Vanwege de huidige COVID19-crisis is een prognose van 2020 toegevoegd aan de jaarcijfers. De impact van deze crisis is substantieel, maar  met bijsturing in kosten is de verwachting dat het resultaat neutraal kan zijn. Enkele maatregelen zijn: het minimaliseren van flexibele krachten, besparing waar mogelijk op (onderhouds-)contracten, intern opvangen van werkzaamheden over de afdelingen heen, meer inzetten van stagiaires op het trainingscentrum, algeheel kostenbewustzijn verder verhogen, etc.

Door de externe accountant is een goedkeurende verklaring afgegeven. Met de Financiële Commissie, bestaande uit de heren Perry, Boogaard, Edwin Lammerse, Gerard van den Nieuwendijk en reservelid Gertjan Petter, heeft dit jaar in verband met de COVID19-crisis geen gesprek plaats gevonden maar is er schriftelijk vraag-en-antwoord-overleg geweest. Zowel het Algemeen Bestuur als de Financiële Commissie waren te spreken over de gang van zaken om tot een oordeel van het financieel jaarverslag te komen. Beide maakten complimenten over het resultaat en de daarbij behorende kostenreductie die in 2019 heeft plaats gevonden. Perry Boogaard gaf namens de Financiële Commissie aan dat er aandachtspunten voor de toekomst zijn aangegeven en verzocht vervolgens de Ledenraad om het Algemeen Bestuur décharge te verlenen. Met instemming van de Ledenraad is de jaarrekening 2019 vastgesteld en goedgekeurd en is décharge verleend aan het Algemeen Bestuur. De balans en de staat van baten en lasten van het KWPN over 2019 worden gepubliceerd in de komende editie (6) van het KWPN Magazine.

Bekijk hier de gehele nieuwsbrief

€121,30 per jaar

Lidmaatschap KWPN

  • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
  • Onbeperkt toegang tot KWPN.tv
  • Gratis advertenties plaatsen op KWPN Horses for Sale
Word nu lid
€22,- per jaar

JongKWPN lidmaatschap

  • Ben jij tussen de 16 en 30 jaar?
  • Ben jij geïnteresseerd in fokkerij en sport? 

Dan is JongKWPN vast en zeker iets voor jou! JongKWPN biedt een gevarieerd programma. 

Word nu lid

Official Partners


Het KWPN maakt gebruik van cookies

Wij vragen uw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie is beschikbaar in ons cookiebeleid.

Cookiebeleid