Rijpaard


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

In de Ledenraadsvergadering van 7 oktober jl. gaf algemeen directeur Piet Peters een toelichting op het concept Strategisch plan 2020-2024 en het concept Jaarplan 2021. Bij het strategisch plan wordt gestreefd naar een gezonde vereniging waarin de leden optimaal gefaciliteerd worden.

Ons KWPN-sportpaard moet internationaal toonaangevend zijn, de voorsprong die we hebben willen we behouden en waar mogelijk verder uitbouwen. Kernwoorden hierbij zijn innovatie, optimale communicatie, het uitbouwen van salesactiviteiten, welzijn en kostenreductie. De foktechnische strategie is uitgewerkt in een fokkerijbijlage, die werd toegelicht door hoofd Fokkerijzaken Ralph van Venrooij. Het gevraagde in de topsport verandert, en met name in de springsport verandert de samenstelling (en daarmee de kwaliteit) van de deelnemende ruiters op het hoogste niveau. We fokken nu de toekomstige topsportpaarden, dus is het zaak rekening te houden met de toekomstige wensen. Uitgangspunt is het behouden van de atleet, in combinatie met een werklustig karakter. We selecteren primair voor het fokdoel – de topsport – waarbij er een keur aan paarden overblijven die niet dat niveau halen maar wel breed inzetbaar zijn voor de markt.
Voor de kortere termijn is het Jaarplan 2021 opgesteld, waarbij ledentevredenheid een van de speerpunten is.

In de Ledenraadsvergadering stond tevens de conceptbegroting 2021 op de agenda. Roelof Bos, hoofd Financiën & Algemene Zaken, gaf aan dat in de voorjaarsvergadering de prognose voor 2020 is besproken ten tijde van de start van de coronacrisis. Destijds was het lastig in te schatten hoe de registraties en het ledenaantal zich zouden ontwikkelen en werd rekening gehouden met een negatief scenario. De ledenaantallen en registraties hebben zich echter normaal ontwikkeld en ook de EPTM-testen zijn na een pauze vanwege de lockdown weer opgestart. Mede door kritisch te blijven op kosten koersen we hiermee nog op een positieve realisatie. Vervolgens lichtte Bos de Ledenraad de conceptbegroting toe. Uitgangspunten zijn de te verwachte aantallen leden en veulenregistraties, waarbij wordt gestuurd op kostenbeheersing en gestreefd naar een positief resultaat voor 2021. Het niet organiseren van de Stallion Show in Den Bosch heeft zijn impact op de begroting, maar is voldoende bij te sturen in de kosten. Op deze wijze is het mogelijk om de tarieven voor 2021 uitsluitend te indexeren met 1,5%.

De conceptbegroting was voorafgaand aan de Ledenraadsvergadering al met de Financiële Commissie (te weten Edwin Lammerse, Gertjan Petter en Perry Boogaard) in detail besproken. Gertjan Petter gaf namens de Financiële Commissie aan in te stemmen met de conceptbegroting. De komende weken wordt de conceptbegroting in de regio’s besproken tijdens de (online) najaarsledenvergaderingen, waar u ook met uw vragen terecht kunt. Hierna komt het voor definitieve vaststelling terug in de Ledenraadsvergadering van 9 december a.s.. Een toelichting op de conceptbegroting wordt gepubliceerd in het KWPN Magazine van november.

Lees hier de gehele nieuwsbrief

€ 59,50 per jaar

Lidmaatschap KWPN Database

  • Betrouwbaar, compleet & overzichtelijk
  • Predicaten, prestaties, moederlijnen en nakomelingen
  • Van KWPN-goedgekeurde en -erkende hengsten ook: verrichtingscijfers en -rapportages en fokregistraties
Abonneer nu
Nu € 119,50

Lidmaatschap KWPN

  • Word nu lid van het KWPN en krijg de laatste maanden van dit jaar gratis, daarbij bent u ook heel 2021 lid voor het tarief van 2020: 119,50 euro (incl. BTW)
  • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
  • Onbeperkt toegang tot de Database en KWPN.tv
  • Deelname aan alle activiteiten
  • Registreer uw fokproduct
  • Bied uw paard of veulen aan op KWPN Marktplaats
Word nu lid

Official Partners