Rijpaard


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

Ralph van Venrooij gaf in de Ledenraadsvergadering een toelichting vanuit de diverse Fokkerijraden. Bij de tuigpaarden is er in drie regio’s een presentatie over inteelt en verwantschap gehouden (in de vierde regio kon vanwege de aangescherpte coronamaatregelen de presentatie niet doorgaan), deze presentatie wordt nu naar de regio’s gestuurd.

Diverse punten zijn onderwerp van gesprek, zoals de functie van het al dan niet op wacht zetten van goedgekeurde hengsten en het keurpredicaat voor merries: er wordt nu te weinig differentiatie binnen de predicaten ervaren. Er heeft een evaluatie van het merriekeuringsseizoen plaatsgevonden, waarbij er wisselend gedacht werd over het direct aanwijzen van de merries voor het Nationaal Kampioenschap driejarige merries. Vanaf dit jaar is er uitsluitend een najaarsonderzoek, waarbij de hengsten voor aanlevering reeds twee keer zijn voorgereden. Hierbij kon de hengstenkeurings­commissie een eerste indruk opdoen en een advies mee geven over de verdere voorbereiding. Dinsdag 13 oktober worden de tuigpaardhengsten aangeleverd voor het najaarsverrichtingsonderzoek, waarbij de hengsten ook eerst worden voorgereden.

Bij het Gelders paard focust men zich op de toekomstvisie 2030, waarbij het exterieurgedeelte is afgerond en momenteel het bewegingsstuk wordt behandeld. Onderwerpen van gesprek zijn de bloedspreiding waarbij eventueel ‘oud’ bloed kan worden ingezet, de meerwaarde van het primeren van veulens en het vrijspringen: dit laatste punt wordt – in tegenstelling tot de merriekeuringen – bij de hengstenselectie niet als positief ervaren. Echter diversiteit is wel een belangrijk kenmerk van het Gelders paard. Er wordt gekeken naar andere mogelijkheden om het onderdeel springen mee te nemen in de selectie. Ook wordt er gewerkt aan de integratie van (inter)nationale menwedstijden in de database.

Bij de Fokkerijraad Rijpaard zijn twee bijeenkomsten geweest in voorbereiding op de fokkerijstrategie. Hierbij waren diverse mensen uit het veld uitgenodigd om input te geven, te weten Alex van Silfhout, Emmelie Scholtens, Tim Coomans en Matty Marissink voor de dressuur en Rob Ehrens, Roelof Bril, Willem Greve en Teus van de Brink voor het springen. De uitkomsten worden door de afdeling Inspectie verder uitgewerkt, mede op basis hiervan wordt door de fokkerijraad de strategie bepaald die terugkomt ter bespreking in de Ledenraad. Het afgelopen jaar heeft een werkgroep de huidige fokwaarden geëvalueerd, hieruit komen diverse wijzigingen en een verdere doorontwikkeling. Het belangrijkste punt hierin is de genoomselectie op sportkenmerken zoals de basisgangen, techniek en vermogen. Er wordt momenteel geïnventariseerd hoe  we de reeds opgedane kennis binnen de biomechanica kunnen implementeren in onze fokkerij, oftewel hoe kunnen we talent meetbaar maken en voorspellen. Dataverzameling is de eerste stap, vervolgens moet dit gekoppeld worden aan onze kenmerken op het lineair scoreformulier. Doel is om latere talenten op jongere leeftijd reeds op te sporen.

Herkansing onder het zadel was voorheen alleen mogelijk op driejarige leeftijd (in het najaar), dit is verruimd: het is nu mogelijk om een vierjarige hengst in het daaropvolgende voorjaar aan te bieden voor herkansing. Ook vierjarige hengsten die nog niet eerder zijn aangeboden voor de eerste bezichtiging kunnen voor de herkansing onder het zadel worden aangemeld. Dit biedt eigenaren de mogelijkheid hengsten op latere leeftijd aan te bieden voor dit traject. Tevens zijn het registratieschema (het behouden van register A) en welzijn binnen de aanlegtesten onderwerp van gesprek.

Lees hier de gehele nieuwsbrief

€ 59,50 per jaar

Lidmaatschap KWPN Database

  • Betrouwbaar, compleet & overzichtelijk
  • Predicaten, prestaties, moederlijnen en nakomelingen
  • Van KWPN-goedgekeurde en -erkende hengsten ook: verrichtingscijfers en -rapportages en fokregistraties
Abonneer nu
Nu € 119,50

Lidmaatschap KWPN

  • Word nu lid van het KWPN en krijg de laatste maanden van dit jaar gratis, daarbij bent u ook heel 2021 lid voor het tarief van 2020: 119,50 euro (incl. BTW)
  • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
  • Onbeperkt toegang tot de Database en KWPN.tv
  • Deelname aan alle activiteiten
  • Registreer uw fokproduct
  • Bied uw paard of veulen aan op KWPN Marktplaats
Word nu lid

Official Partners