Rijpaard


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

De voorjaarsledenvergadering hebben wij dit jaar niet kunnen houden in verband met het opkomen van de Corona-crisis en ook de najaarsledenvergadering kan daarom dit jaar niet plaatsvinden volgens de gebruikelijke manier. Wij hebben er nu voor gekozen om deze gecombineerd te houden via een ‘ZOOM Meeting’

Wilt u deelnemen aan deze ‘ZOOM Meeting’ stuur dan een mail naar kwpn@wilas.nl en u krijgt een inlog link terug.

In deze mail ontvangt u dan ook de notulen van onze laatste ledenvergadering en enkele aanvullende instructies.

Als u voor de vergadering vragen en/of opmerkingen heeft kunt u die ook via de email kenbaar maken.

AGENDA NAJAARSLEDENVERGADERING

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen najaarsledenvergadering
 4. Financieel verslag 2019 en begroting 2021
 5. Bestuur mutaties
 6. Keuringsseizoen 2020
 7. Verslag Ledenraad
 8. Verslag Fokkerijraad
 9. Rondvraag en sluiting

 

Bestuur mutaties

Aftredend en niet herkiesbaar Jan Litjens, Thomas Schouten

Voorgesteld Jolien Ballegooijen, Pascal Lubbe, Henk Verburgt

€121,30 per jaar

Lidmaatschap KWPN

 • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
 • Onbeperkt toegang tot KWPN.tv
 • Gratis advertenties plaatsen op KWPN Horses for Sale
Word nu lid
€22,- per jaar

JongKWPN lidmaatschap

 • Ben jij tussen de 16 en 30 jaar?
 • Ben jij geïnteresseerd in fokkerij en sport? 

Dan is JongKWPN vast en zeker iets voor jou! JongKWPN biedt een gevarieerd programma. 

Word nu lid

Official Partners