Rijpaard


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

Best JongKWPN-lid,

Het bestuur van JongKWPN nodigt je hierbij uit voor de najaarsledenvergadering op woensdag 9 december 2020. Deze vergadering vindt online plaats via WebinarGeek.

Wanneer: Woensdag 9 december 2020
Tijd: 19:30 uur
Waar: Webinar Geek - https://jongkwpn.webinargeek.com/jongkwpn-najaarsvergadering
 

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen voorjaarsvergadering 2019
 4. Vooruitblik naar 2021
 5. Bestuursverkiezing

5.1) Aftredend en niet herkiesbaar: Luc Jansen.

              5.2) Het bestuur stelt na een succesvolle stageperiode voor als nieuwe kandidaat: Jarno Ilbrink

              5.3) Het bestuur stelt na een succesvolle stageperiode voor als nieuwe kandidaat: Froukje Kroondijk.

5.4) Aftredend en herkiesbaar: Muriël Koelen.

Tenminste twintig stemgerechtigde leden zijn bevoegd om binnen zeven dagen na bovengenoemde voordracht (dagtekening brief) één of meer kandidaten aan de voordracht toe te voegen.

 1. Financiële zaken

              6.1 Begroting 2021

 1. Rondvraag
 2. Sluiting                                                         

 

Met vriendelijke groeten,

Bestuur JongKWPN

 

€121,30 per jaar

Lidmaatschap KWPN

 • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
 • Onbeperkt toegang tot KWPN.tv
 • Gratis advertenties plaatsen op KWPN Horses for Sale
Word nu lid
€22,- per jaar

JongKWPN lidmaatschap

 • Ben jij tussen de 16 en 30 jaar?
 • Ben jij geïnteresseerd in fokkerij en sport? 

Dan is JongKWPN vast en zeker iets voor jou! JongKWPN biedt een gevarieerd programma. 

Word nu lid

Official Partners