Rijpaard


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen


Op de agenda van de Ledenraadsvergadering stonden enkele (her)benoemingen. De heer drs. P.J. de Vries, (veterinair) en mevrouw mr. A. Kroondijk – beiden lid van de tuchtcommissie als de arbitragecommissie- waren aftredend en herkiesbaar. Conform het genomen besluit in 2001 geldt er geen maximum zittingstermijn voor leden van de Tuchtcommissie, Commissie van Beroep en Arbitragecommissie. Het voorstel was om deze aftredende leden opnieuw te benoemen, waarmee de Ledenraad akkoord ging.

Bij de herkeuringscommissie dressuur is mevrouw Augusta Lantsheer herbenoemd voor 1 jaar i.v.m. het bereiken van de maximale zittingstermijn per april 2022. Gezien het vertrek van de heer Ad Aarts en mevrouw Marijke Kool-van Woudenbergh waren er twee vacatures, hiervoor zijn benoemd de heer Toine Hoefs en mevrouw Margot Kostelijk.

Bij de herkeuringscommissie springen waren er tevens twee vacatures gezien de beëindiging van de werkzaamheden van de heren Ad Aarts en Peter Strijbosch in de commissie, zij worden opgevolgd door de heer Bart Henstra en mevrouw Nella Bijlsma.

De heer Arie Hamoen is herbenoemd voor een derde periode in zijn rol binnen de hengstenkeuringscommissie Gelders paard, dit geldt tevens voor Hans Krudde voor zijn lidmaatschap in de Herkeuringscommissie Gelders paard.

Na het aftreden van de Hengstenkeuringscommissie Tuigpaard begin dit jaar waren er drie vacatures ontstaan, die nu zijn ingevuld. De nieuwe voorzitter van de hengstenkeuringscommissie tuigpaard is een oude bekende: Lammert Tel uit Een had reeds negen jaar zitting in de hengstenkeuringscommissie en brengt mede daardoor veel ervaring in in de hengstenkeuringscommissie. Naast zijn taken als hengstenkeuringscommissielid is Tel al jaren jurylid tijdens de merriekeuringen en beoordeelde hij vele merries tijdens de IBOP’s. Daarnaast reed hij fanatiek in de aangespannen sport en is actief fokker. De benoeming van Lammert Tel geldt, in verband met de continuïteit van de commissie, voor drie jaar. Ook Bauke de Boer uit Nes zal deel gaan uitmaken van de hengstenkeuringscommissie en hij heeft de nodige ervaring opgedaan bij het Friese paardenstamboek KFPS. Hier was hij actief in de fokkerijraad, was inspecteur en maakte ook daar deel uit van de hengstenkeuringscommissie. Daardoor neemt hij veel ervaring met het beoordelen van showpaarden mee. Naast zijn succesvolle fokkerij met Friese paarden, fokt hij sinds jaren eveneens met tuigpaarden. Het derde lid van de hengstenkeuringscommissie is Thomas van der Weiden uit Echteld, die veel bestuurlijke ervaring en kennis en ervaring uit de sport inbrengt in de commissie. Hij won met Uromast en Patijn onder andere de Oregon Trofee en leidde vele jonge paarden én rijders voor hun rijdersbrevet op. Hij was lid van de Fokkerijraad en is sinds enkele jaren voorzitter van de regio Tuigpaard West.
Vanwege zijn leeftijd kon de termijn van Henk Rootveld, die samen met Johan Holties en Henk Lassche deel uitmaakte van de hengstenherkeuringscommissie, niet worden verlengd. Het drietal nam het afgelopen jaar de taak van hengstenkeuringscommissie op zich. Lassche en Holties gaan hun taken in de herkeuringscommissie hervatten, en worden daarin bijgestaan door het gisteren nieuw benoemde lid Berend Huisman uit Hattem. Huisman is sinds enkele jaren jurylid tijdens de merriekeuringen van KWPN en is naast tuigpaardrijder en -opleider al van jongs af aan fanatiek fokker.

Bekijk de gehele nieuwsbrief

€121,30 per jaar

Lidmaatschap KWPN

  • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
  • Onbeperkt toegang tot KWPN.tv
  • Gratis advertenties plaatsen op KWPN Horses for Sale
Word nu lid
€22,- per jaar

JongKWPN lidmaatschap

  • Ben jij tussen de 16 en 30 jaar?
  • Ben jij geïnteresseerd in fokkerij en sport? 

Dan is JongKWPN vast en zeker iets voor jou! JongKWPN biedt een gevarieerd programma. 

Word nu lid

Official Partners