Rijpaard


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

Ralph van Venrooij gaf een toelichting op de ontwikkelingen binnen de diverse Fokkerijraaden. Bij de Fokkerijraad Gelders paard is onder meer gesproken over de hengstenselectie.

Het longeren wordt hier toegevoegd als pilot, en er is voorafgaand aan de eerste bezichtiging een oefenavond vrijspringen georganiseerd waar door de hengstenhouders goed gebruik van is gemaakt. Ook is het vanaf het nieuwe seizoen mogelijk voor vierjarige Gelderse hengsten om deel te nemen aan de herkansing of presentatie onder het zadel of aangespannen. De toekomstvisie Gelders Paard 2030 is in de afrondende fase.

In de Fokkerijraad Rijpaard is gesproken over de mogelijkheid om ook buitenlands geregistreerde hengsten in aanmerking te laten komen voor primering tijdens de hengstenkeuring, om zo de volledige collectie van meest complete hengsten een podium te bieden. De wijze van goedkeuring en erkenning is geëvalueerd. Zo is er gesproken over de nadruk leggen op selectie via de sport en over het goedkeuren op latere leeftijd (in het kader van voortbestaan voorjaarsverrichtingsonderzoek). De komende weken wordt het najaarsverrichtingsonderzoek geëvalueerd, eerst met de hengstenkeuringscommissies en aansluitend ook met de inzenders. Het afgelopen merriekeuringsseizoen wordt ook uitgebreid geëvalueerd, tevens is er gesproken over hoe om te gaan met het voorlopig keur predicaat en de vraag hoe onze fokkers meer bij de sport te betrekken.

Tot slot de Fokkerijraad Tuigpaard, hier was men zeer positief over het najaarsonderzoek en ook over de aanpassing wat betreft het voorrijden van de hengsten. Geadviseerd is om de kampioenskeuring voor tuigpaardhengsten te laten vervallen, en ook hier het primeren in te voeren. Ook de mate van verwantschap kan hierin een rol vervullen. Er wordt aanvullend beleid gemaakt over het al dan niet op wacht zetten van tuigpaardhengsten. Het merriekeuringsseizoen is geëvalueerd en er wordt een fokkerijstrategie opgezet om het inteelt- en verwantschapspercentage te verlagen.

Bekijk de gehele nieuwsbrief

€121,30 per jaar

Lidmaatschap KWPN

  • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
  • Onbeperkt toegang tot KWPN.tv
  • Gratis advertenties plaatsen op KWPN Horses for Sale
Word nu lid
€22,- per jaar

JongKWPN lidmaatschap

  • Ben jij tussen de 16 en 30 jaar?
  • Ben jij geïnteresseerd in fokkerij en sport? 

Dan is JongKWPN vast en zeker iets voor jou! JongKWPN biedt een gevarieerd programma. 

Word nu lid

Official Partners