Rijpaard


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

Mutaties KWPN regio Limburg

Corona-impact
Nu het  jaar 2020 ten einde loopt wil ik als voorzitter in het kort terugkijken op dit bijzondere Corona-jaar en u informeren over een aantal actuele zaken binnen onze vereniging. Terugkijkend moeten we vast stellen dat slechts een gedeelte van de geplande activiteiten – en ook nog op aangepaste wijze - doorgang hebben kunnen vinden. Wat we daarbij vooral gemist hebben is het sociale aspect. Het elkaar ontmoeten en met elkaar van gedachte wisselen over de paardenfokkerij en de paardensport. De merriekeuringen en de 1e bezichtiging van de hengstenkeuring werden via KWPN-TV bij u op het scherm in de huismaker gebracht. De bestuursvergaderingen waren overwegend online en de ledenvergadering  in het najaar hebben we eveneens online gehouden. Mijn beeld is dat het absoluut niet kan tippen aan onze gebruikelijke fysieke ontmoetingen. Hetzelfde geldt voor het volgen van de verrichtingen van onze fokproducten in de wedstrijdring. Ik heb het in ieder geval heel erg gemist en hoop met u dat we in 2021 weer snel terug kunnen naar de meeste fokkerij en sportactiviteiten zoals ze ‘in de oude wereld’ waren.

Mutaties secretariaat en bestuur
Onze secretaris Marian Sijben had al geruime tijd geleden te kennen gegeven haar functie te willen overdragen. In de najaar ledenvergadering in november  waren we verheugd u mede te kunnen delen dat per 1 januari 2021 Nienke Engels uit Roggel de taken van Marian over zou nemen. Ondertussen is duidelijk geworden dat dit voor Nienke - om gezondheidsredenen – (vooralsnog) niet mogelijk is. In de persoon van Kirsten Voesten uit Beringe hebben we een enthousiaste (tijdelijke) vervanger gevonden. Marian Sijben is maar liefst 13 jaar onze secretaris geweest. We zijn haar veel dank verschuldigd voor haar zeer betrokken inzet voor al onze fokkers. Marian bedankt daarvoor. We wachten een face-tot-face bijeenkomst af om dit op gepaste wijze te onderstrepen.

Kirsten Voesten – onze nieuwe secretaris - stelt zich voor

Ik ben Kirsten Voesten. Moeder van 3 meiden en in het dagelijks leven verpleegkundige bij Vincent Verslavingszorg als beroep. Als klein meisje was ik al helemaal weg van paarden, echter pas op volwassen leeftijd (toen de jongste naar school mocht), de mogelijkheid gekregen om te leren paardrijden. In de afgelopen 10 jaar heb ik de beginselen geleerd en al snel de mogelijkheid gekregen om een paard van iemand anders te mogen rijden, alsof het mijn eigen paard was. Vervolgens heb ik vorig jaar juni mijn eigen paard Fuego gekocht. Mijn dochters zijn ook gaan rijden. Ik ben al heel wat jaren betrokken als (bestuurs)lid van PSV Caprilli te Panningen. En dan nu de stap om mijn bijdrage te mogen gaan leveren als secretaris van KWPN regio Limburg. Ik zie er naar uit om kennis te maken met de Limburgse KWPN-fokkers.

Afscheid Jan Meulenberg

Tijdens de ledenvergadering in november hebben we ‘op afstand’ al afscheid genomen van Jan Meulenberg uit Guttecoven. Na een maximale periode van 9 jaar was Jan niet meer herkiesbaar. Een nieuwe kandidaat hadden we op dat moment nog niet, maar nu wel. In de vacature van Jan zal tijdens een volgende ledenvergadering Bob van Thoor (30 jaar) uit Hulsberg voorgedragen worden. We zien uit naar de samenwerking met Bob en zijn er van overtuigd dat hij ook een goed aanspreekpunt zal zijn voor het zuiden van onze provincie. Op deze plaats spreken we onze waardering en dank uit naar Jan Meulenberg voor zijn inzet voor onze vereniging. We komen hier in het nieuwe jaar nog op terug.

Bob van Thoor stelt zich voor

Ik ben Bob van Thoor, 30 jaar oud en woon in het Zuid-Limburgse Hulsberg. Na het behalen van mijn HBO Bachelor Bedrijfseconomie in Sittard ben ik aan de slag gegaan op het notariskantoor van mijn broer. Ik ben daar verantwoordelijk voor de financiële administratie, behandel onroerend goed dossiers en daarnaast stel ik onder andere nog testamenten op.

Op mijn 7e ben ik begonnen met paardrijden en op mijn 13e kreeg ik mijn eerste eigen paard. Twee jaar geleden ben ik gestart in de fokkerij. Momenteel fok ik met een Elite Sport merrie van Rascin uit de bekende Karla-stam die ik zelf heb opgeleid en op keuring heb uitgebracht. Afgelopen jaar had zij haar eerste veulen, een knap hengstje van Tangelo van de Zuuthoeve die ik via de Limburgse Veulenveiling heb verkocht naar Ierland. Voor 2021 verwacht ik uit haar een veulen van Etoulon VDL. Naast haar heb ik nog een 5-jarige Elite merrie van Dallas VDL die ik aan het trainen ben en heb ik uit dezelfde moeder nog een Jardonnay VDL jaarling merrie.

Ik heb bestuurservaring opgedaan bij Rijvereniging en Ponyclub Voerendaal, waar ik 5 jaar secretaris ben geweest. Met mijn bestuursfunctie bij het KWPN Regio Limburg hoop ik een steentje te kunnen bijdragen bij de organisatie van de verschillende activiteiten en ook mee te denken over de toekomst. Ik hoop veel nieuwe mensen te leren kennen en ook mijn eigen kennis over de fokkerij te verbreden.

Wat gaat 2021 ons brengen?
Terug naar ‘het oude normaal’, is hetgeen we allemaal wensen. Er van uitgaande dat we Corona redelijk snel achter ons kunnen laten, zien we weer uit naar een normaal fok- en keuringsseizoen. Een doorkijk voor het eerste half jaar. Op 30 januari starten we met een IBOP.  Voor de 2e bezichtiging – dit jaar in Ermelo - zijn vanuit Limburg 3 dressuurhengsten en 8 springhengsten geselecteerd die gefokt en/of in eigendom zijn van een Limburgse fokker. Hopelijk kunnen we in maart weer een keer een ‘gewone’ fokkersavond organiseren. En zoals het er nu naar uitziet gaan we de laatste week van juni weer een fokkerijweek organiseren met 2 IBOP-dagen (dressuur en springen) een veulenkeuring, stamboekkeuring en centrale keuring.

In het nieuwe jaar komt er een andere indeling van de landelijke IBOP kalender. In het vervolg worden op afzonderlijke dagen de dressuur- en springpaarden getest. Voor Limburg  betekend dat een IBOP in januari (dressuur) en twee IBOP dagen (1 x dressuur en 1 x  springen ) in juni. De IBOP in oktober komt te vervallen. 
De 1e IBOP in 2021 op 30 januari staat echter nog open voor zowel dressuur als springen. Daarmee komen we de fokkers en trainers in deze overgangsperiode tegemoet. 

Mede namens mijn collega bestuursleden bedank ik u voor de samenwerking in 2020 en wens ik iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig en vooral gezond 2021. Hopelijk een nieuw jaar waar we elkaar weer aan de keuringsbaan of wedstrijdring zullen ontmoeten.

Adrie van Oerle
Voorzitter KWPN regio Limburg

€121,30 per jaar

Lidmaatschap KWPN

  • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
  • Onbeperkt toegang tot KWPN.tv
  • Gratis advertenties plaatsen op KWPN Horses for Sale
Word nu lid
€22,- per jaar

JongKWPN lidmaatschap

  • Ben jij tussen de 16 en 30 jaar?
  • Ben jij geïnteresseerd in fokkerij en sport? 

Dan is JongKWPN vast en zeker iets voor jou! JongKWPN biedt een gevarieerd programma. 

Word nu lid

Official Partners