Rijpaard


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

Een paar weken geleden plaatste het LTO een artikel over Jacobskruiskruid met daarbij een enquête om de problemen bij paardenhouders in kaart te brengen. Hier werd massaal op gereageerd en zij ontvingen maar liefst 1.550 ingevulde vragenlijsten. In dit artikel worden de uitkomsten hiervan gedeeld en wat hiermee gaat gebeuren.

Uit elke Nederlandse provincie kreeg het LTO enquêtes terug waarbij de meerderheid uit Gelderland (20%), Noord-Brabant (16%) en Drenthe (16%) kwam. Maar liefst 89% van degenen die de enquête hebben ingevuld, heeft Jacobskruiskruid op zijn/haar weiland of perceel. De hoeveelheid planten verschilt, waarbij 27% nul tot tien planten heeft, 18% elf tot twintig planten en 55% heeft meer dan twintig planten. Waarbij er zelfs iemand kwam met de opmerking meer dan 300 planten te bezitten.

Verwijderen Jacobskruiskruid
Er worden verschillende verwijdermethoden gebruikt waarbij afmaaien of –snoeien en gewoon laten staan meerdere keren zijn ingevuld. Het overgrote deel van de respondenten steekt de plant met wortel en al uit.

Problemen Jacobskruiskruid
Van de ingevulde enquêtes ondervindt 30% problemen van Jacobskruiskruid. Dat varieert van vergiftigde paarden of dieren met koliek, abortus, diarree en leverschade tot sterfte. Sommige veulens zouden de planten zelfs eten. Uit de enquête bleken best veel respondenten te maken hebben gehad met gezondheidsklachten en sterfte bij paarden. Toch is het niet enkel voor paarden een probleem, want ook verschillende personen hadden gezondheidsklachten waaronder tintelende handen en allergische reacties door het weghalen van de planten zonder handschoenen. Hierdoor is zelfs iemand op de IC beland.

Dweilen met de kraan open
Het probleem is dat het kruid steeds blijft terugkomen en vermeerderen, waardoor het dweilen is met de kraan open. Het verwijderen van de planten vergt enorm veel arbeid en hier worden veel kosten door gemaakt. Ondanks deze inspanningen wordt Jacobskruiskruid nog redelijk vaak teruggevonden in hooi/voer, waardoor paarden ziek worden of sterven of de opbrengst van het land moet worden vernietigd. Dit heeft niet alleen economische gevolgen, maar zorgt ook voor een slechte reputatie bij het bedrijf. Hierdoor durven veel grondbezitters hun land niet meer te gebruiken om te hooien. Als grootste boosdoener worden naastgelegen natuurgebieden en bermen genoemd waar veel planten groeien die te laat worden gemaaid. Dit zorgt ervoor dat de zaden zich verplaatsen naar nabijgelegen percelen, waardoor je er lastig vanaf komt. Er staan in sommige gebieden zo veel planten dat verwijderen onbegonnen zaak is en blijft.

Verzoek richting LTO
In de enquête heeft het LTO ook gevraagd wat het verzoek is richting de LTO om de problemen rondom de Jacobskruiskruid op te lossen. Hier kwamen verschillenden antwoorden op binnen. Waarvan de meeste neerkwamen op het bewust maken van instanties en ervoor zorgen dat ze tijdig maaien en de plant zo veel mogelijk proberen te bestrijden. Maar verschillende mensen zijn ook voor het bewerkstelligen van een verbod in Nederland, een landelijke bestrijding en het aandringen op berm- en natuurbeheer. Daarnaast wordt de LTO verzocht om een onafhankelijk advies te geven voor de bestrijding van giftige planten. Zelf willen paardeneigenaren vooral instructies voor het verwijderen en voorlichting hoe ermee om te gaan.

Zodra er stappen zijn ondernomen of nieuws is rondom Jacobskruiskruid, brengt het LTO dit nieuws naar buiten.

Bron: LTO

€121,30 per jaar

Lidmaatschap KWPN

  • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
  • Onbeperkt toegang tot KWPN.tv
  • Gratis advertenties plaatsen op KWPN Horses for Sale
Word nu lid
€22,- per jaar

JongKWPN lidmaatschap

  • Ben jij tussen de 16 en 30 jaar?
  • Ben jij geïnteresseerd in fokkerij en sport? 

Dan is JongKWPN vast en zeker iets voor jou! JongKWPN biedt een gevarieerd programma. 

Word nu lid

Official Partners