Rijpaard (springen en dressuur)


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

De ledenraad stelde zich ook voor tijdens een studiogesprek. Kort werd ingegaan op de rolverdeling tussen Algemeen Bestuur en Ledenraad, de rol van de ledenraadsleden, de vertrouwenscommissie en het belang van direct contact met de leden.

Algemeen Bestuursvoorzitter Andries van Daalen ging kort in op de verhouding tussen Algemeen Bestuur en de ledenraad. “De eerste is er voor de dagelijkse gang van zaken, de ledenraad wordt geconsulteerd over alles wat de vereniging en de fokkers aangaat. Zij komt vier keer per jaar samen. Naast alle fokkerijgerelateerde zaken worden zij ook op de hoogte gesteld van de cijfers. Over het algemeen kunnen besluiten wel wachten op de volgende ledenraad, maar in gevallen waar snelle besluitvorming noodzakelijk is, denk daarbij bijvoorbeeld aan het verhuizen van de hengstenkeuring naar Ermelo, dan kan ook per e-mail aan de Ledenraadsleden hun mening worden gevraagd. Zo’n besluit moet natuurlijk wel verenigingsbreed gedragen worden.”

Zichtbaar
Ledenraadslid en voorzitter van de regio Overijssel, Leon Diepman ging in op de vraag of familielidmaatschap nog mogelijk is. “Een familie is geen rechtspersoon, daarom zitten er juridisch allerlei haken en ogen aan. Maar mocht een tweede persoon binnen één familie op hetzelfde adres lid willen worden om een paard op naam te zetten, krijgt deze wel korting op het lidmaatschapsgeld. Daarnaast gaf hij aan hoe belangrijk het is om als Ledenraadslid zichtbaar te zijn in de regio. “Er zijn natuurlijk regelmatig evenementen, IBOP’s, Stamboekkeuringen, en dan is het heel belangrijk om aanwezig te zijn. De meeste vragen van de fokkers worden gesteld tijdens een kop koffie of een borrel aan de bar. Ook proberen we de ledenvergaderingen zo interessant en kort mogelijk te houden, zodat er voldoende tijd over blijft om elkaar te spreken. Korte lijntjes met de verschillende afdelingen is daarbij essentieel.” 

Alle leden bereiken
Monica van Ruitenbeek-Kossen is naast ledenraadslid ook lid van de vertrouwenscommissie. “Wij kijken goed wat er nodig is en doen een bindende voordracht vanuit de Ledenraad naar het bestuur voor een nieuw Algemeen Bestuurslid." Daarnaast is zij bestuurslid van de regio Noord-Holland: “Het is belangrijk dat we alle fokkers blijven bereiken. Dit jaar waren we aangewezen op het online vergaderen. Dit kon nu niet anders maar je verliest hiermee wel een deel van je doelgroep. Onze leden zijn van jong tot heel oud. We gaan zeker kijken naar de mogelijkheid om dit volgend jaar te integreren om zo meer mensen te bereiken maar die kop koffie of die borrel na afloop zijn minstens zo belangrijk in het contact. Niet iedereen zal zich tijdens een vergadering, zeker niet online, durven uit te spreken. Daarnaast wil ik nog eens benadrukken dat wat wij in de ledenraad verkondigen niet altijd onze eigen mening is. Wij zijn ervoor om de belangen van de leden te behartigen. Het is heel belangrijk dat de leden zich gehoord voelen.

Voor meer informatie en het programma over de KWPN Hengstenkeuring bezoekt u de speciale pagina.

YBF voor KWPN
Foto: Dirk Caremans

€ 61,85 per jaar

Halfjaarslidmaatschap KWPN

  • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
  • Onbeperkt toegang tot KWPN.tv
  • Gratis advertenties plaatsen op KWPN Horses for Sale
Word nu lid
€22,- per jaar

JongKWPN lidmaatschap

  • Ben jij tussen de 16 en 30 jaar?
  • Ben jij geïnteresseerd in fokkerij en sport? 

Dan is JongKWPN vast en zeker iets voor jou! JongKWPN biedt een gevarieerd programma. 

Word nu lid

Official Partners


Het KWPN maakt gebruik van cookies

Wij vragen uw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie is beschikbaar in ons cookiebeleid.

Cookiebeleid