Rijpaard


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

IBOP
INDIVIDUEEL BRUIKBAARHEID ONDERZOEK PAARDEN
De IBOP is een ééndaagse test, waarbij uw merrie door een eigen ruiter/menner wordt voorgesteld. Vanaf een leeftijd van 32 maanden kan een merrie deelnemen aan de IBOP.

IBOP dressuurpaarden
Dressuurpaarden worden tijdens deze IBOP-proef gevraagd een individuele dressuurproef te rijden, gevolgd door een presentatie onder het zadel in een groep van twee tot vier combinaties. Hierin worden op aanwijzing van de jury de basisgangen getoond en ook worden een aantal tempowisselingen gevraagd. Voor vierjarigen wordt ook het wijken voor de kuit gevraagd en vijfjarige en oudere paarden moeten het schouder binnenwaarts tonen. Er wordt gereden in een baan van 20 / 40 meter.
In totaal kunnen er maximaal 100 punten worden behaald, bij 75 punten of meer is een merrie geslaagd.

IBOP-proef
•A-F-B-M-C binnenkomen in arbeidsdraf op de linkerhand;
•Van H naar F van hand veranderen;
•Bij A slangevolte met 3 bogen;
•Tussen F en A arbeidsstap;
•Van K naar M van hand veranderen;
•Tussen K en A arbeidsdraf;
•Bij B grote volte éénmaal rond; daarna bij B de hoefslag volgen in arbeidsgalop;
•Bij A grote volte, op de volte enkele sprongen verruimen;
•Tussen C en H arbeidsdraf;
•Van F naar H van hand veranderen in middendraf;
•Bij B grote volte, daarbij het paard de hals laten strekken;
•Bij F overgang naar stap;
•Bij K overgang naar draf;
•Bij E grote volte éénmaal rond, daarna bij E de hoefslag volgen in arbeidsgalop;
•Bij A grote volte, op de volte enkele sprongen verruimen;
•Tussen C en M arbeidsdraf;
•Van K naar M van hand veranderen in middendraf;
•Tussen K en A arbeidsstap;
•Bij A afwenden tussen X en G halthouden en groeten

IBOP springpaarden
Springpaarden worden tijdens de IBOP-proef onder het zadel gevraagd de basisgangen te tonen en een aantal hindernissen te springen. Bij deze groepsgewijze keuring zijn de merries met twee tot vier leeftijdgenoten in een baan van minimaal 20 bij 50 meter. Tijdens de groepsgewijze beoordeling geeft de keuringscommissie aanwijzingen en keurt de paarden zowel op de linker- als de rechterhand als volgt:
• stap: arbeidsstap, vrije stap aan de lange teugel
• draf (arbeidsdraf en middendraf), dravend over aantal grondbalken
• galop en tempowisselingen in galop
• uit draf een drafbalk en kruisje
• uit draf een lijntje met drafbalk, kruisje (steilsprong), oxer op 1 galopsprong, gevolgd door oxer op drie galopsprongen
• uit galop een kruisje of steilsprong en een oplopende oxer

parcoursschets-IBOP-springen

Voor driejarigen zijn de hindernissen 80 tot 90 cm hoog, voor vierjarigen 90 tot 100 cm en voor vijfjarigen 100 tot 110 cm. Is de merrie ouder dan vijf jaar, dan bepaalt de jury, afhankelijk van het africhtingniveau van de merrie, of nog hoger dan 110 cm gesprongen moet worden.
In totaal kunnen er maximaal 100 punten worden behaald, bij 75 punten of meer is een merrie geslaagd.

Automatisch ster
Naast de in het selectiereglement voor merries, ruinen en niet-goedgekeurde hengsten genoemde voorwaarden voor toekenning van het sterpredicaat, wordt het sterpredicaat automatisch toegekend aan merries, ruinen en niet-goedgekeurde hengsten waaraan het predicaat IBOP is verleend en reeds eerder voldaan hebben aan de onderstaande voorwaarden: a. Minimale stokmaat 1.60m én b. Minimaal 70 punten voor exterieur volgens de keuringsstandaard.

Thuiskeuring
Naast de regionaal georganiseerde stamboekkeuringen is het ook mogelijk om uw merrie thuis op te laten nemen in het stamboek.
De inspecteur komt hiervoor aan huis het paard beoordelen. Het chipnummer wordt uitgelezen, de aftekeningen worden gecontroleerd en de stokmaat van het paard wordt bepaald. Aan de hand wordt op stand het exterieur lineair gescoord, alsook de stap en draf op de harde ondergrond. Het paard wordt een bovenbalkcijfer toegekend voor het exterieur en voor de kwaliteit van de stap en de draf.

Afhankelijk van de hoogte van die cijfers, minimaal 50 voor exterieur en 50 voor stap en draf, wordt het paard al dan niet opgenomen in het stamboek. In de meeste gevallen is dit wel zo en er wordt dan op het papier vermeld, dat de merrie STB-EXT is.

De thuiskeuring kan ook aangevraagd worden voor ruinen en niet goedgekeurde hengsten, ook al zijn ze eerder op een stamboekkeuring of hengstenkeuring aangeboden. Hiervoor geldt wel dat de sportstand voldoende moet zijn voor het predicaat ster.

Sportpredicaat en ster
Merries met een sportpredicaat (of geslaagde IBOP) in dezelfde richting als waarin ze zijn opgenomen en een bovenbalkscore van minimaal 70 punten voor exterieur kunnen bovendien automatisch volledig worden opgenomen in het stamboek en ook ster worden verklaard.

 

€121,30 per jaar

Lidmaatschap KWPN

  • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
  • Onbeperkt toegang tot KWPN.tv
  • Gratis advertenties plaatsen op KWPN Horses for Sale
Word nu lid
€22,- per jaar

JongKWPN lidmaatschap

  • Ben jij tussen de 16 en 30 jaar?
  • Ben jij geïnteresseerd in fokkerij en sport? 

Dan is JongKWPN vast en zeker iets voor jou! JongKWPN biedt een gevarieerd programma. 

Word nu lid

Official Partners


Het KWPN maakt gebruik van cookies

Wij vragen uw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie is beschikbaar in ons cookiebeleid.

Cookiebeleid