Rijpaard (springen en dressuur)


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

Inteelt en een te hoge verwantschap is al jaren een probleem in de tuigpaardenfokkerij. Om verlaging van de inteeltstijging en de verwantschap binnen de populatie te bevorderen, worden fokkers van laagverwante veulens financieel gecompenseerd. De eerste veulens zijn al aangemeld, dit kan nog tot 1 juni. 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), verantwoordelijk voor de erkenning van stamboeken, trok 1,5 jaar geleden aan de bel met een duidelijke boodschap aan het KWPN: grijp in om te voorkomen dat het tuigpaard een uitstervend ras wordt. De inteeltstijging binnen de tuigpaardpopulatie ligt rond de 1,18% per generatie en moet zakken naar 0,5 tot 1%. Om dat te bevorderen heeft een speciale werkgroep Inteelt en Verwantschap en de Fokkerijraad Tuigpaard zich gebogen over diverse acties. Dit heeft na akkoord van het Algemeen Bestuur er toe geleid dat tuigpaardfokkers die in 2022 en 2023 een levend veulen met een verwantschap in de klasse laag tot gemiddeld, laag of zeer laag fokken, financieel gecompenseerd worden.

Tegemoetkoming
Wat houdt dit concreet in? Fokkers van een levend geboren laagverwant veulen krijgen 150 euro registratiekorting en een fokpremie van 150 euro per veulen. Let wel: financiële compensatie is mogelijk voor in totaal maximaal 100 veulens per jaar. Elke geregistreerde kan maximaal één dekking per jaar aanmelden voor de tegemoetkoming in de kosten. Om in aanmerking te komen kunt u uw dekking uiterlijk 1 juni aanmelden uitsluitend per mail bij Mariëlle van ’t Klooster: klooster@kwpn.nl.
Toekenning van de financiële compensatie geschiedt op volgorde van binnenkomst, tot het maximum van 100 is bereikt. Na binnenkomst van uw mail wordt u geïnformeerd of de dekking inderdaad in aanmerking komt voor de compensatie op basis van de gestelde voorwaarden. Is dit het geval, dan wordt de fokpremie van 150 euro en de creditering van 150 euro op het registratietarief tezamen in het najaar van het jaar van veulenregistratie uitgekeerd aan de betreffende fokker (nadat het veulen is geboren, gechipt en geregistreerd bij het KWPN).

Verwantschapspercentage
Inteelt en verwantschap worden weergegeven in percentages en op Mijn KWPN kunt u exact zien hoe hoog het verwantschap en de inteelt van uw merrie met de door u gekozen hengst is. Een handig hulpmiddel hierbij is de inteelttool: wanneer u na inloggen in Mijn KWPN naar de betreffende merrie gaat, kunt u in het menu aan de rechterkant op ‘Inteeltberekening’ klikken. Wanneer u de gewenste fokrichting van het veulen kiest en via de keuzebalk de fokrichting van de vader kiest, krijgt u een overzicht van hengsten in beeld, met daarachter het inteeltpercentage en de verwantschap van het toekomstige veulen (zie ook de handleiding Inteelttool).

Binnen het hengstenbestand zijn er verwantschapskwalificaties van ‘zeer laag’ tot ‘zeer hoog’ (zie onderstaande tabel).

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de financiële compensatie gelden diverse voorwaarden:

 • Het te verwachten veulen moet in de verwantschapsklasse ‘laag tot gemiddeld’ of lager vallen
 • De verwantschapsklasse waarin het veulen gaat vallen, wordt berekend op basis van de gegevens uit het jaar dat de dekking heeft plaatsgevonden
 • Financiële compensatie voor maximaal 100 veulens per jaar beschikbaar. Inschrijving op volgorde van binnenkomst, vol is vol
 • Elke geregistreerde kan maximaal één dekking per jaar aanmelden voor de tegemoetkoming in de kosten
 • Enkel veulens van KWPN-goedgekeurde tuigpaardhengsten en goedgekeurde KWPN Hackney-hengsten voor de fokrichting tuigpaard komen in aanmerking (dus geen hengsten van andere fokrichtingen, van andere stamboeken, niet-goedgekeurde hengsten of licentiehengsten)
 • Maximaal 25 veulens per hengst komen in aanmerking voor deze tegemoetkoming.
 • De moeder dient in de fokrichting tuigpaard van het KWPN te zijn geregistreerd of te zijn geregistreerd bij een voor de fokrichting tuigpaard KWPN-erkend stamboek
 • Enkel veulens die volgens het registratiereglement in het veulenboek of register A fokrichting tuigpaard worden geregistreerd komen in aanmerking
 • De merrie dient ten tijde van de dekking en geboorte van het veulen op naam van de fokker die de dekking indient te zijn geregistreerd
 • Bij een doodgeboren veulen of een veulen wat sterft voordat het is gechipt, wordt geen financiële compensatie gegeven (geen gratis registratie en geen fokpremie)
 • Bij tussentijdse verkoop van de merrie vervalt de financiële compensatie

Lidmaatschap KWPN

 • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
 • Onbeperkt toegang tot KWPN.tv
 • Gratis advertenties plaatsen op KWPN Horses for Sale
Word nu lid
€22,- per jaar

JongKWPN lidmaatschap

 • Ben jij tussen de 16 en 30 jaar?
 • Ben jij geïnteresseerd in fokkerij en sport? 

Dan is JongKWPN vast en zeker iets voor jou! JongKWPN biedt een gevarieerd programma. 

Word nu lid

Official Partners


Het KWPN maakt gebruik van cookies

Wij vragen uw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie is beschikbaar in ons cookiebeleid.

Cookiebeleid