Rijpaard (springen en dressuur)


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

De Ledenraad heeft in haar vergadering van woensdag 20 oktober jl. de voorgestelde reglementswijzigingen definitief goedgekeurd. De hengstenkeuringsbesluiten voor de hengstenselectie 2021/2022 zijn geactualiseerd, in verband met de komende hengstenkeuring. Waar nodig zijn enkele redactionele aanpassingen doorgevoerd en waar mogelijk aangepast. De belangrijkste wijzigingen staan hieronder voor u opgesteld.

Tarieven
De tarieven worden niet meer benoemd in het hengstenkeuringsbesluit. U wordt doorverwezen naar de tarievenlijst. De afdracht van een premiehengst (dressuur, springen en Gelders paard) werd bij deelname aan het KWPN-verrichtingsonderzoek binnen vijftien maanden na aanwijzing, verrekend met de kosten aan het verrichtingsonderzoek. Vanaf heden wordt het ook verrekend met het inschrijfgeld als KWPN-goedgekeurde hengst bij inschrijving in het stamboek. Dit geldt niet voor de bijkomende kosten zoals hoefsmid en dierenarts.

Hengstenkeuringsbesluiten springen
Drie- en vierjarige hengsten die via het reguliere selectietraject zijn aangewezen, dienen net als voorheen minimaal 75 punten te behalen voor het KWPN-verrichtingsonderzoek. Hengsten die vier jaar en ouder zijn en zijn aangewezen via de hengstencompetitie of Blom Cup dienen vanaf de aankomende selectieronde minimaal 80 punten te behalen voor het KWPN-verrichtingsonderzoek om goedgekeurd te worden. Dit geldt zowel voor springhengsten, als Engels- en Arabisch volbloedhengsten. Deze hengsten hebben zich al meerdere malen laten zien tussen leeftijdsgenoten aan de hengstenkeuringscommissie en zijn doorgaans al verder in hun ontwikkeling. Hierdoor is er al veel informatie beschikbaar.

De leeftijd voor deelname aan het vrijwillig KWPN-verrichtingsonderzoek is aangepast naar drie en vier jaar in plaats van drie tot en met vijf jaar. De sporteis voor vierjarigen is L+2 springen.

Selectiereglement springen
Op grond van adviezen van de Fokkerijraad Rijpaard behoeft het selectiereglement springen enkele aanpassingen.

Om nog korter bij de sport te selecteren is er een verruiming voor oudere hengsten om in te stromen in het KWPN-verrichtingsonderzoek. Zes- en zevenjarige springhengsten mogen instromen wanneer zij drie keer foutloos zijn geweest op een internationale FEI-wedstrijd in een rubriek voor jonge paarden over een minimumhoogte van 1.25m (zesjarigen) of 1.30m (zevenjarigen) en daarbij voldoen aan de aanvullende criteria voor exterieur en veterinair. Ook zijn er verruimingen geadviseerd voor de mogelijkheid tot erkennen. Een zeven- of achtjarige hengst komt in aanmerking wanneer deze internationaal 3x is geplaatst over een minimumhoogte van 1.40m (zevenjarigen) of 1.45m (achtjarigen). Zes- en zevenjarige hengsten die deelnemen aan het Wereldkampioenschap Jonge Springpaarden komen in aanmerking voor erkenning wanneer zij exceptioneel presteren.

Hengstenkeuringsbesluiten dressuur
Na uitgebreide evaluatie met de hengstenkeuringscommissie, fokkerijraad en diverse inzenders is gebleken dat de bij het longeren opgedane informatie beperkt is. Dit weegt niet op tegen de extra training en belasting van de jonge hengsten. Hierdoor is besloten dat het longeren van hengsten die zijn aangewezen voor de twee bezichtiging komt te vervallen.

Drie- en vierjarige hengsten die via het reguliere selectietraject zijn aangewezen, dienen net als voorheen minimaal 75 punten te behalen voor het KWPN-verrichtingsonderzoek. Vier jaar en oudere hengsten die via de hengstencompetitie of Pavo Cup aangewezen worden, dienen minimaal 80 punten te behalen voor het verrichtingsonderzoek om goedgekeurd te worden. Deze hengsten hebben zich al meerdere malen laten zien tussen leeftijdsgenoten aan de hengstenkeuringscommissie en zijn doorgaans al verder in hun ontwikkeling. Hierdoor is er al veel informatie beschikbaar.

De leeftijd voor deelname aan het vrijwillig verrichtingsonderzoek is aangepast naar drie en vier jaar in plaats van drie tot en met vijf jaar. De sporteis is daarbij L1+2 dressuur voor vierjarigen.

Selectiereglement dressuur
Op grond van adviezen van de Fokkerijraad Rijpaard behoeft het selectiereglement dressuur enkele aanpassingen.

Om definitief tot het KWPN-verrichtingsonderzoek van 21 dagen te worden toegelaten, dienen de driejarige hengsten, in plaats van tweemaal, drie keer door hun eigen ruiter onder het zadel te worden voorgereden. De laatste zadelpresentatie is tevens een selectiemoment voor toelating tot de aanlegtest. Deze vindt plaats bij de aanlevering van de aanlegtest. De hengst wordt dan door de hengstenkeuringscommissie beoordeeld op rijdbaarheid en kwaliteit.

Daarnaast zijn er verruimingen geadviseerd voor de mogelijkheid tot erkennen. Wanneer een hengst exceptioneel presteert op het Wereldkampioenschap Jonge Dressuurpaarden voor zes- of zevenjarigen komt deze in aanmerking voor erkenning.

Selectiereglement Gelders paard
Op grond van adviezen van de Fokkerijraad Gelders paard behoeft het selectiereglement Gelders paard enkele aanpassingen.

Enkele weken voorafgaand aan de aanlevering van het KWPN-verrichtingsonderzoek wordt een zadelpresentatie toegevoegd. Voor de toelatingsbeoordeling die voorafgaand aan het KWPN-verrichtingsonderzoek plaats vind wordt de hengst voorgesteld door een eigen ruiter. Op basis van deze toelatingsbeoordeling én de presentatie onder het zadel of aangespannen tijdens de aanlevering van het KWPN-verrichtingsonderzoek, bepaalt de hengstenkeuringscommissie of de hengst definitief wordt toegelaten tot het KWPN-verrichtingsonderzoek.

Een aantal bestaande voorwaarden zijn specifieker en nauwkeuriger omschreven:

Voor vier-, vijf-, zes- en zevenjarige Gelderse hengsten is de gevraagde prestatie onder het zadel of aangespannen los van elkaar omschreven. Naast de beoordeling onder het zadel van de bewegingen worden de hengsten ook beoordeeld op het springen van enkele hindernissen onder het zadel óf worden zij beoordeeld op een aangespannen verrichting.

Bovengenoemde hengsten dienen om deel te kunnen nemen aan de tweede bezichtiging, in de eerste bezichtiging minimaal 75 punten voor de beweging of 75 punten voor het springen te hebben behaald en tijdens het springen moeten de bewegingen met minimaal 65 punten zijn gewaardeerd. Deze zelfde punten gelden voor het toekennen van het sterpredicaat aan veulenboekhengsten en register A-hengsten alsook voor het vermelden van ‘tweede bezichtiging’ en ‘aangewezen’ voor register A-hengsten. Ook tijdens de tweede bezichtiging worden de hengsten naast de beoordeling onder het zadel van de bewegingen ook beoordeeld op het springen van enkele hindernissen onder het zadel óf worden zij beoordeeld op een aangespannen verrichting, ditzelfde geldt voor de procedure tijdens de herkansing en presentatie onder het zadel of aangespannen.

Vijf-, zes-, en zevenjarige hengsten dienen binnen twee maanden na aanwijzing voor het KWPN-verrichtingsonderzoek een onderzoek van circa 14 tot 21 dagen te ondergaan.

Lidmaatschap KWPN

  • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
  • Onbeperkt toegang tot KWPN.tv
  • Gratis advertenties plaatsen op KWPN Horses for Sale
Word nu lid
€22,- per jaar

JongKWPN lidmaatschap

  • Ben jij tussen de 16 en 30 jaar?
  • Ben jij geïnteresseerd in fokkerij en sport? 

Dan is JongKWPN vast en zeker iets voor jou! JongKWPN biedt een gevarieerd programma. 

Word nu lid

Official Partners


Het KWPN maakt gebruik van cookies

Wij vragen uw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie is beschikbaar in ons cookiebeleid.

Cookiebeleid