Rijpaard


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

Op basis van het strategisch plan voor 2020-2024 is het jaarplan 2022 geschreven en aan de Ledenraadsleden ter beschikking gesteld. De Ledenraadsvergadering vond plaats op woensdag 20 oktober jl.

Ondanks de effecten van de vergrijzing stijgt naar verwachting het aantal leden licht en zullen er in 2022 wederom meer veulens worden geregistreerd. Door gerichte marketinginspanningen en verlenen van extra service aan nieuwe leden is er doorlopend aanwas. Door de coronamaatregelen zijn de evenementen in 2021 via KWPN.tv uitgezonden en is er nationaal en internationaal veel belangstelling om de live uitzendingen te volgen. Derhalve is besloten om de grotere evenementen in 2022 naast live bezoekers ook via KWPN.tv uit te zenden. In het jaarplan staat tevens beschreven dat er sportkenmerken op genoom beschikbaar zullen komen. De andere speerpunten voor komend jaar zijn ledentevredenheid, dierenwelzijn, afzetbevordering, bezettingsgraad stallen en kostenreductie.

Begroting 2022
De concept begroting 2022 is op de belangrijkste onderdelen toegelicht. Het resultaat 2021 zal naar verwachting positief zijn; de opbrengsten van de online veilingen is positiever dan ingeschat en het aantal geregistreerde veulens is hoger dan begroot. De uitkeringen vanuit het NOW-fonds zijn nog niet definitief en niet verwerkt in de cijfers. De concept begroting 2022 gaat ook uit van een positief resultaat.

Eén van de uitgangspunten is dat de KWPN Stallion Show wederom in de Brabanthallen in ‘s-Hertogenbosch kan worden georganiseerd en de groei van het aantal aangemelde veulens verder zal stijgen.

De tarieven voor 2022 worden geïndexeerd op 2%. De concept begroting was voorafgaand aan de Ledenraadsvergadering met de Financiële Commissie (te weten Edwin Lammerse, Gertjan Petter, Perry Boogaard en Erik Zeegers) in detail besproken. Perry Boogaard gaf namens de Financiële Commissie aan in te stemmen met de concept begroting. De komende weken wordt de concept begroting in de regio’s besproken tijdens de najaarsledenvergaderingen, waar u ook met eventuele vragen terecht kunt. Hierna komt het voor definitieve vaststelling terug in de Ledenraadsvergadering van 14 december 2021. Een toelichting op de concept begroting wordt gepubliceerd in het KWPN Magazine van november 2021.

€ 60,65 per jaar

Halfjaarslidmaatschap KWPN

  • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
  • Onbeperkt toegang tot KWPN.tv
  • Gratis advertenties plaatsen op KWPN Horses for Sale
Word nu lid
€22,- per jaar

JongKWPN lidmaatschap

  • Ben jij tussen de 16 en 30 jaar?
  • Ben jij geïnteresseerd in fokkerij en sport? 

Dan is JongKWPN vast en zeker iets voor jou! JongKWPN biedt een gevarieerd programma. 

Word nu lid

Official Partners


Het KWPN maakt gebruik van cookies

Wij vragen uw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie is beschikbaar in ons cookiebeleid.

Cookiebeleid