Rijpaard (springen en dressuur)


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

Het Algemeen Bestuur heeft de voorgestelde adviezen van de Fokkerijraad Tuigpaard definitief goedgekeurd. De belangrijkste wijzigingen staan hieronder voor u opgesteld.

Tuigpaard deklicentie vervalt
Een werkgroep Inteelt en Verwantschap binnen de tuigpaardfokkerij heeft zich in 2019/2020 gebogen over mogelijkheden die kunnen bijdragen aan het verlichten van het inteeltprobleem binnen de tuigpaardfokkerij.

De wetenschap stelt dat het vergroten van het aantal vaderdieren (bij voorkeur lager verwant) en een goede spreiding van de dekkingen over hengsten, bijdraagt aan het verlagen van de gemiddelde verwantschap. Om die reden is door de werkgroep geadviseerd om tuigpaardhengsten die worden aangewezen voor het verrichtingsonderzoek in het jaar van aanwijzing beperkt in te zetten voor de fokkerij, waarbij een aantal veulens in het veulenboek kan worden geregistreerd in het daaropvolgende jaar. De hengst dient te voldoen aan de veterinaire eisen (PROK, cornage en sperma) om onder dit reglement te vallen.

Gedurende de uitvoering van dit proces wordt duidelijk dat deklicenties maar sporadisch worden aangevraagd en het aantal veulens wat hieruit voortkomt is minimaal. Er is besloten om per direct te stoppen met deze pilot.

Verhogen leeftijd aanlegtesten merries
De minimale leeftijd voor deelname aan een aanlegtest (EPTM & IBOP) voor merries en ruinen is op dit moment 32 maanden. In het verleden is de keuze voor 32 maanden gemaakt zodat deelname aan de aanlegtesten nog voor het dekseizoen mogelijk is.

De ervaring leert dat de leeftijd van 32 maanden erg jong is. De Fokkerijraad Tuigpaard ziet duidelijk dat door de jeugdigheid er meerdere paarden zijn die dit lichamelijk en fysiek niet aankunnen waardoor de kans op uitval of een negatief resultaat van de aanlegtest groot is. Dit blijkt ook uit de verschillen tussen de resultaten van de aanlegtesten in het voor- en najaar voor de driejarige merries en ruinen. Er is besloten om de minimale leeftijd voor deelname aan de aanlegtesten te verhogen naar 35 maanden. Dit is in lijn met de andere fokrichtingen.

Reglementswijziging
Artikel H 24 – Herkansing in tuig

Er zijn twee wijzigingen doorgevoerd betreffende de herkansing in tuig. Aan de herkansing in tuig kunnen hengsten deelnemen die:
a. Tijdens de eerste bezichtiging in dat jaar ster zijn verklaard of sterwaardig zijn bevonden, of
b. Vier jaar oud zijn of worden en tijdens de eerste bezichtiging als driejarige ster zijn verklaard of sterwaardig zijn bevonden, of

Vervolg bestaand reglement
c. Ná de tweede bezichtiging in dat jaar zijn afgewezen, of
d. Vier jaar oud zijn of worden en als driejarige ná de tweede bezichtiging zijn afgewezen, of
e. Zijn afgewezen tijdens of ná een voorgaande aanlegtest, of
f. Zijn teruggetrokken tijdens een voorgaande aanlegtest, of
g. In een voorgaande jaar zijn aangewezen voor de aanlegtest maar niet hebben deelgenomen, én
h. Voldoen aan de voorwaarden voor röntgenologisch onderzoek waarvan de criteria voor het onderzoek en de beoordeling zijn omschreven in het Veterinair reglement én
i. Voldoen aan de voorwaarden voor veterinair onderzoek van het ademhalingsapparaat waarvan de criteria voor het onderzoek en de beoordeling zijn omschreven in het Veterinair reglement én
j. Voldoen aan de normen voor geslachtsapparaat en spermaproductie zoals omschreven in het Veterinair reglement.

€ 61,85 per jaar

Halfjaarslidmaatschap KWPN

  • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
  • Onbeperkt toegang tot KWPN.tv
  • Gratis advertenties plaatsen op KWPN Horses for Sale
Word nu lid
€22,- per jaar

JongKWPN lidmaatschap

  • Ben jij tussen de 16 en 30 jaar?
  • Ben jij geïnteresseerd in fokkerij en sport? 

Dan is JongKWPN vast en zeker iets voor jou! JongKWPN biedt een gevarieerd programma. 

Word nu lid

Official Partners


Het KWPN maakt gebruik van cookies

Wij vragen uw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie is beschikbaar in ons cookiebeleid.

Cookiebeleid