Rijpaard (springen en dressuur)


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

De Sectorraad Paarden, en daarmee alle aangesloten partijen*, tekende vorige week het position paper ‘Gecontroleerd beheer van de wolf noodzakelijk voor maatschappelijk draagvlak’. Deze is afgelopen week aangeboden aan de minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof.

Gecontroleerd beheer wolvenpopulatie
De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) nam het initiatief tot het opstellen van deze position paper en vond een brede coalitie van 24 belanghebbenden waaronder de Sectorraad Paarden (SRP). In het position paper wordt gepleit om tot een evenwichtig en realistisch beleid met betrekking tot de wolf te komen. Naar de mening van de ondertekenaars zal dit het maatschappelijke draagvlak voor de aanwezigheid van de wolf vergroten. De coalitie pleit niet voor een wolvenvrij Nederland, maar voor gecontroleerd beheer van de wolf op plekken waar er daadwerkelijk ruimte is voor een wolvenpopulatie.
 
Exponentiële groei
Sinds in 2015 de eerste wolf weer in Nederland werd waargenomen is de populatie snel gegroeid. In 2019 zijn de eerste jongen hier geboren. Inmiddels bevinden zich naar schatting ongeveer dertig wolven in Nederland. Dit is een exponentiële groei van 40% per jaar. Als deze groei zo doorzet, dan zijn er binnenkort al meer dan honderd wolven in Nederland.
 
Met de toenemende aantallen nemen ook de spanningen toe. De groeiende populatie in Nederland blijft niet zonder gevolgen. De jongen gaan zwerven als ze volwassen worden. Juist deze zwervende wolven richten de meeste schade aan. Wolven maken slachtoffers onder vee, maar ook onder dieren die ingezet worden voor natuurbeheer zoals zoogkoeien met kalfjes, paarden, pony’s, Schotse Hooglanders, moeflons en schapen.

Draagvlak creëren om conflictvrij met wolf te leven
De urgentie voor een gedegen aanpak is duidelijk. Specifiek voor paarden zijn de risico’s:

  • Het opjagen van kuddes paarden die door de omheiningen kunnen gaan en op wegen terecht komen. Als gevolg van stress bestaat de kans op abortus bij drachtige merries.
  • Verwondingen en blessures bij paarden die opgejaagd zijn
  • Aanvallen op veulens en kleine paarden/pony’s

De toenemende aanvallen op vee laten het niet aan de verbeelding over dat kleinere paarden en veulens in de toekomst niet gespaard zullen blijven. Dit draagt niet bij aan een eenduidige aanpak om conflictarm te leven met de wolf. Door in gesprek te gaan met alle belanghebbenden in Nederland en de omliggende landen kunnen er breed gedragen standpunten en draagvlak gecreëerd worden. Dit zal moeten leiden tot wettelijke kaders waarbinnen de wolvenpopulatie in Nederland kan leven en geaccepteerd wordt.

Verandering in beleid
Met de ondertekening van het position paper onderschrijft de SRP dat er dringend verandering in het beleid moet komen. Gezamenlijk met de initiatiefnemers pleit de SRP voor verandering in beleid op twee punten, te weten:

1. De wolvenpopulatie moet gecontroleerd beheerd kunnen worden zowel preventief als in geval van schade; 
2. Het moet mogelijk worden nul-gebieden in te stellen waar wolven gecontroleerd beheerd kunnen worden.

Daaraan voegt de SRP een derde punt toe dat pleit dat ook paardenhouders recht hebben op financiële bijdragen voor het treffen van preventieve maatregelen en schadetegemoetkoming.

Bron: Sectorraad Paarden

Lidmaatschap KWPN

  • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
  • Onbeperkt toegang tot KWPN.tv
  • Gratis advertenties plaatsen op KWPN Horses for Sale
Word nu lid
€22,- per jaar

JongKWPN lidmaatschap

  • Ben jij tussen de 16 en 30 jaar?
  • Ben jij geïnteresseerd in fokkerij en sport? 

Dan is JongKWPN vast en zeker iets voor jou! JongKWPN biedt een gevarieerd programma. 

Word nu lid

Official Partners


Het KWPN maakt gebruik van cookies

Wij vragen uw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie is beschikbaar in ons cookiebeleid.

Cookiebeleid