Rijpaard (springen en dressuur)


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

Het was een gemoedelijke Najaarsvergadering in regio Utrecht.
Met een vernieuwd bestuur werd de vergadering vakkundig geleid.
Onder de ruim 35 aanwezige waren ook Andries van Daalen en Bastiaan Meerburg vanuit Ermelo, Bastiaan heeft zich voorgesteld aan de leden o.a. iets over zijn fokkerservaringen verteld en wat zijn taak binnen het KWPN zal zijn.
Andries van Dalen had al eerder een Goudenspeld aan Hans van der Louw willen overhandigen echter de corona was de spelbreker, vandaar dat hij dit nu goed kwam maken. Link>>>

Via video hebben Ans Kok Fokkerijraad dressuur en Doede de Jong Fokkerijraad springen verslag gedaan over het afgelopen jaar. LINK>>>

De begroting van Utrecht is kort besproken, de onderste regel is dat het organiseren van evenementen steeds kostbaarder wordt. Hiervoor zullen meer sponsoren gezocht moeten worden. Dan waren er nog bestuursverkiezingen: Edith van Oostrom en Vivian van de Maat zijn aftredend en zijn herkozen voor het tweede termijn in. Wendy Plomp is aftredend en is herkozen voor het derde termijn. Helaas heeft Arnold Hendriks gemeend na zijn eerste termijn te moeten stoppen i.v.m. zijn studie tot hoefsmid.
Tot slot zijn de Fokkers die dit jaar succes hadden gehuldigd.