Rijpaard (springen en dressuur)


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

De wolf is terug in Nederland en zorgt voor veel dierenleed. Zo ook bij paardachtigen. De Sectorraad Paarden (SRP), waar het KWPN onderdeel van is, heeft zich al eerder uitgesproken dat de minister met een aanpak moet komen om beheer op de wolf mogelijk te maken. Maar intussen worden dieren gegrepen en leven er veel zorgen bij pony-, ezel- en paardenhouders. Daarom moet er ingezet worden op financiële middelen, voorlichting en nader onderzoek om paardachtigen beter te kunnen beschermen.

In Nederland neemt het aantal incidenten hand over hand toe. In 2020 waren er in Nederland tot oktober van dat jaar al ruim twee keer zoveel wolvenaanvallen geregistreerd als in heel 2019. Vanaf 7 maart 2015 hebben inmiddels 1.148 dodelijke bijtincidenten met landbouwdieren plaatsgevonden, waarvan de wolf met zekerheid als dader is vastgesteld. De afgelopen periode heeft ook de paardensector incidenten met wolven te betreuren gekregen. Tussen 10 augustus en 30 november van dit jaar zijn er negen meldingen gedaan over een mogelijke aanval door de wolf. Drie pony’s zijn gedood en één paard. Zes dieren raakten gewond (op één locatie twee paarden). Slechts in één geval met een dode pony is bewezen dat het om een wolf gaat. In alle andere gevallen is de diersoort nog niet bekend. Op één melding uit Friesland na, komen alle meldingen uit de provincie Drenthe.

Preventieve maatregelen
Hoewel preventie de voorkeur heeft, twijfelt de SRP sterk of deze maatregelen ook beoordeeld zijn op effectiviteit, onbedoelde bijeffecten en betaalbaarheid. Overal hekken en rasters plaatsen is geen oplossing. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor het landschap en andere wilde dieren en is ontzettend kostbaar. Echter, op dit moment laat het beleid van de overheid geen keuze anders dan het treffen van voorgestelde preventieve maatregelen om het de wolf in ieder geval zo moeilijk mogelijk te maken. Om te bepalen of wolfwerende maatregelen nemen nodig is, is inschatting maken van het risico op een aanval van een wolf stap 1. Bekijk allereerst of u in een gebied zit waar de wolf actief is. Dat is niet in heel Nederland het geval. Zit u wel in een gebied met een actieve wolf, bekijk dan welke preventieve maatregelen u kunt nemen. Wanneer de wolf aanvalt, gaat het vaak om oudere, zwakkere of kleine dieren, die onvoldoende beschermd zijn. Bescherming kan worden geboden door een wolfwerende afrastering, maar ook door het kuddeverband waarin ze in de wei staan. De wolf is een opportunist: hij kiest kwetsbare dieren, waartegen hij meer kans maakt. Daarom is het aan te raden om dieren, zeker merries met veulens en kleinere pony’s, ’s nachts op stal te zetten. Echter, bent u niet in de gelegenheid om kwetsbare dieren ’s nachts op stal te zetten, zorg voor een goede omheining met een wolfwerende buitenzijde. Het gebruik van adequate afrasteringen met stroom(-draden) wordt zeer aanbevolen. Het basisprincipe aan de wolfwerende (buiten)zijde is een hoogte van 120 cm, voorzien van stroomdraden, met hoogstens 20 cm tussen de onderste draden en een spanning van minstens 4.500 Volt. In de ‘Faunaschade PreventieKit’ voor de wolf van BIJ12 staat een overzicht van preventieve maatregelen die dierhouders in een wolvengebied kunnen nemen om schade door wolven te voorkomen of beperken. Schade door wolven valt niet geheel uit te sluiten, maar de kans op een aanval door de wolf kan wel sterk beperkt worden door de inzet van preventieve maatregelen. Mochten houders van paardachtigen advies willen hebben over het wolfwerend maken van hun huidige afrastering, de wolvenconsulenten in Friesland, Drenthe en Gelderland adviseren dierhouders kosteloos over wolfwerende maatregelen, zowel op afstand (telefonisch, e-mail) als op locatie. Via de website van de provincies kan een afspraak gemaakt worden.

Advies bij aanval door de wolf
Heeft u toch schade aan uw dieren door een aanval van de wolf, dan wordt deze grotendeels vergoed door BIJ12. Via DNA-onderzoek, of op een andere onomstotelijke wijze, kan worden aangetoond of de schade al dan niet veroorzaakt is door een wolf. Voor inzicht in de ontwikkeling van bijtincidenten van paardachtigen is het van groot belang dat in alle gevallen melding wordt gedaan. Het advies van de SRP is daarom om bij het vermoeden van een aanval door een wolf foto’s te maken van het kadaver – met name van de bijtwonden – en contact te zoeken met BIJ12. Het fonds beoordeelt de foto’s en komt – indien noodzakelijk – binnen 24 uur DNA-monsters afnemen. Dek daarna het kadaver af, maar laat het wel liggen. Laat een dierenarts de overige aanwezige paardachtigen checken (kosten worden vergoed) én verplaats deze dieren naar een andere locatie; bij een succesvolle aanval komt de wolf vaak terug naar de locatie waar hij heeft toegeslagen. Tot slot: vraag een collega om u bij te staan, want het blijft zeer akelig om een gedood dier aan te treffen.

Lees meer over de wolf en de paardensector

Dit artikel komt uit het decembernummer van het KWPN Magazine. Wilt u graag meer lezen over de wolf? Leden krijgen het KWPN Magazine, met daarin prachtige verhalen, interessante achtergrondartikelen, persoonlijke interviews en fokkerij-informatie, maandelijks thuisgestuurd. Geen lid? Bestel dan het KWPN Magazine in de KWPN Webshop. 

Bron: KWPN (overname niet toegestaan)
Tekst: KWPN/SRP
Beeld: Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging

Lidmaatschap KWPN

  • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
  • Onbeperkt toegang tot KWPN.tv
  • Gratis advertenties plaatsen op KWPN Horses for Sale
Word nu lid
€22,- per jaar

JongKWPN lidmaatschap

  • Ben jij tussen de 16 en 30 jaar?
  • Ben jij geïnteresseerd in fokkerij en sport? 

Dan is JongKWPN vast en zeker iets voor jou! JongKWPN biedt een gevarieerd programma. 

Word nu lid

Official Partners


Het KWPN maakt gebruik van cookies

Wij vragen uw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie is beschikbaar in ons cookiebeleid.

Cookiebeleid