Rijpaard


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

Het bestuur van de afdeling Oost-Gelderland nodigt alle leden van harte uit voor de ledenvergadering, die wordt gehouden op dinsdag 27 januari 2015 in Zalencentrum De Radstake Twente-route 8 te Varsseveld.


De aanvang van de vergadering is om 20.00 uur.


Agenda:
1.   Opening.
2.   Notulen.
3.   Mededelingen.
4.   Jaarverslag 2014.
5.   Fokkerijraad.
6.   Ledenraad.
7.   Inspecteursverslag.
8.   Keuringsseizoen.
9.   Bestuursverkiezingen.
periodiek aftredend en niet herkiesbaar zijn Mevr.  M. Ras en Mevr. C. Holtslag.
Dhr. G.J. Petter stelt zich beschikbaar als kandidaat, en het bestuur is nog in gesprek met enkele kandidaten. Tegen kandidaten kunnen tot 1 week voor de vergadering schriftelijk worden ingediend bij de secretaris, ondertekend door tenminste 20 leden.
9.   Huldigingen fokkers.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.


Namens het bestuur van de afdeling Oost-Gelderland.
M. Luesink, secretaris. Tel: 06-29328685 e-mail: kwpnoostgelderland@gmail.com

€ 58,25 per jaar

Lidmaatschap KWPN Database

  • Betrouwbaar, compleet & overzichtelijk
  • Predicaten, prestaties, moederlijnen en nakomelingen
  • Van KWPN-goedgekeurde en -erkende hengsten ook: verrichtingscijfers en -rapportages en fokregistraties
Abonneer nu
€ 119,40 per jaar

Lidmaatschap KWPN

Word nu lid

Official partners


Het KWPN maakt gebruik van cookies

Wij vragen uw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie is beschikbaar in ons cookiebeleid.

Cookiebeleid